ⲍ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲘϪⲰϨ ⲈⲤϨⲒⲘⲈ. ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲘⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϪⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲈ ⲦⲞⲨⲈⲒ ⲦⲞⲨⲈⲒ ϪⲒ ⲚⲀⲤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲅ̅ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲦⲔⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲇ̅ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲞⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲤⲤⲰⲘⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲠⲈ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲆⲈ ⲘⲠϨⲀⲒ ⲞⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲦⲈ. ⲉ̅ ⲘⲠⲢϤⲈϬ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲚ ⲞⲨϢⲰⲚⲂ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲤⲢϤⲈ ⲈⲠⲈϢⲖⲎⲖ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲈⲒ ⲈⲦⲞⲨⲈⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦⲀⲦⲀⲘⲀϨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲤⲨⲚⲄⲚⲰⲘⲎ. ⲚⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲀⲚ. ⲍ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲀϨⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲦⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲒⲚⲀⲒ ⲔⲈⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲬⲎⲢⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ⲈϬⲰ ⲚⲦⲀϨⲈ ϨⲰ. ⲑ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲈϢⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲒ. ⲚⲀⲚⲞⲨ ϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲰⲔϨ. ⲓ̅ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲒ ⲆⲈ ϮⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚⲀⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲠⲰⲢϪ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲠⲰⲢϪ ⲘⲀⲢⲈⲤϬⲰ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲎⲚⲤϨⲰⲦⲠ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈϤⲔⲰ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲰ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲖⲞ ϨⲀⲢⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲰ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲤⲖⲞ ϨⲀ ⲠϨⲀⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤⲦⲂⲂⲞ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠϨⲀⲒ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲦⲂⲂⲞ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲚ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ ϨⲈⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀⲠⲰⲢϪ ⲘⲀⲢⲈϤⲠⲰⲢϪ ⲈⲚϤⲞ ⲀⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲞⲚ ⲎⲦⲤⲰⲚⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲈⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲀϨⲘⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ. ⲘⲎ ⲦⲈⲚⲀϢⲦⲞⲨϪⲈ ⲠⲞⲨϨⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲠϨⲀⲒ ⲘⲎ ⲔⲚⲀϢⲦⲞⲨϪⲈ ⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲒⲘⲎ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲈϢ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲤ. ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈϮⲦⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲞⲨⲀ ⲈϤⲤⲂⲂⲎⲨ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϨⲞⲂⲤϤ. ⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲞⲨⲀ ⲈϤⲞ ⲚⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲤⲂⲂⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲕ̅ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲦⲰϨⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈⲔ ⲈⲔⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲢⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲀⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲢⲢⲘϨⲈ ⲬⲢⲰ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀ ⲠⲈⲖⲈⲨⲐⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ. ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲠⲢⲘϨⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨϢⲈⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲀ ⲞⲨⲀⲤⲞⲨ ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈϤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲘⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲚⲦⲀⲒ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϮϮ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ϨⲰⲤ ⲈⲀⲨⲚⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲋ̅ ϮⲘⲈⲈⲨⲈ ϬⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ. ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϬⲰ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲔⲘⲎⲢ ⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲠⲢϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲂⲰⲖ ⲔⲂⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲠⲢϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲤϨⲒⲘⲈ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲔϢⲀⲚϪⲒ ⲘⲠⲔⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲤϢⲀⲚϪⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲘⲠⲤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲚⲀϢⲈ ⲠⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϮⲤⲞ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲞⲖⲔ ⲠⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϬⲈ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲞⲨ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲈⲢⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀⲨ. ⲗ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢⲒⲘⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢⲀϢⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲢⲀϢⲈ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϢⲰⲠ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲬⲢⲰ ⲘⲠⲈⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲤⲈⲬⲢⲰ ⲀⲚ. ϤⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲄⲈ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲤⲬⲎⲘⲀ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ϮⲞⲨⲈϢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲦⲢⲞⲞⲨϢ. ⲠⲈⲦⲈⲘⲚⲦϤ ⲤϨⲒⲘⲈ ϤϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ⲆⲈ ϤϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ϤⲠⲎϢ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲤ ϨⲀⲒ ⲘⲚ ⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤϪⲒϨⲀⲒ ⲆⲈ ϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲤⲚⲀⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲈⲒϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲞϤⲢⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲚ ⲈⲒⲈϮ ⲚⲞⲨⲈⲖⲰ ⲈϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲦⲤⲀⲚⲞ ⲘⲚⲦϬⲒⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦⲔ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀϪⲚⲢⲞⲞⲨϢ ⲗ̅ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϤϢⲒⲠⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤϢⲈⲈⲢⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲀⲤⲢⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦϢϢⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲠⲈⲦϤⲞⲨⲀϢϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲀϤ ⲚϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲒ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲈⲘⲚϨⲦⲞⲢ ⲈⲢⲞϤ. ⲞⲨⲚⲦϤ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈϤϢⲈⲈⲢⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϤⲚⲀⲀⲀⲤ. ⲗ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϮ ⲦⲈϤϢⲈⲈⲢⲈ ⲚϨⲀⲒ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϤⲚⲀⲀⲀⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲦⲀⲀⲤ ⲀⲚ ⲈϤⲚⲀⲢⲞⲨϨⲞⲨⲞ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲎⲢ ⲈⲠϨⲞⲤⲞⲚ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲞⲚϨ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲞⲨ ⲞⲨⲢⲘϨⲎ ⲦⲈ ⲈϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀⲤ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲙ̅ ⲚⲀⲒⲀⲦⲤ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲤϢⲀⲚϬⲰ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲀⲄⲚⲰⲘⲎ. ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲰ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.