ⲏ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲚϢⲰⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ϢⲀϤϪⲒⲤⲈ. ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ϢⲀⲤⲔⲰⲦ. ⲃ̅ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲤⲞⲨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲀⲦϤⲤⲞⲨⲚ ⲐⲈ ⲈⲦϢϢⲈ ⲈⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲇ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲞⲨⲰⲘ ϬⲈ ⲚⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲀ. ⲉ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲈⲒⲦⲈ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒ ϨⲀϨ ⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲚ ⲞⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲚ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲦⲰⲠ ⲘⲠⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϢⲀ ϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ϨⲰⲤ ϢⲰⲰⲦ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲈⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲤϬⲞⲞⲂ ⲤⲦⲰⲖⲘ. ⲏ̅ ⲘⲚ ϨⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲀⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲦⲘⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲚⲚⲀϢⲰⲰⲦ ⲀⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲚⲚⲀⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲚ. ⲑ̅ ϬⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚϪⲢⲞⲠ ⲚⲚⲈⲦϬⲞⲞⲂ. ⲓ̅ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲔⲚⲎϪ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲨϬⲰⲂ ⲠⲈ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈϤⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲚⲀⲔⲰⲦ ⲀⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ϤⲚⲀϨⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϬⲞⲞⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲠⲤⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲚⲈⲤⲚⲎⲨ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲰϨⲦ ⲚⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲤϬⲞⲞⲂ ⲦⲈⲦⲚⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨϨⲢⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲚⲀⲞⲨⲈⲘ ⲀϤ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲈⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ.