ⲑ̅
ⲁ̅ ⲘⲎ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲢⲘϨⲈ ⲀⲚ ⲘⲎ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲎ ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲎ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀϨⲰⲂ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲚ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀ ⲚⲎⲦⲚ. ⲦⲈⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲘⲚⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲅ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲀⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲚⲈⲦⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ. ⲇ̅ ⲘⲎ ⲘⲚⲦⲀⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲞⲨⲰⲘ ϨⲒ ⲤⲰ. ⲉ̅ ⲘⲎ ⲘⲚⲦⲀⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲰⲚⲈ ⲚⲤϨⲒ ⲘⲈ ⲞⲨⲀϨⲤ ⲚⲤⲰⲚ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲔⲈⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲔⲎⲪⲀⲤ. ⲋ̅ ϪⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲘⲚ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲘⲚⲦⲀⲚ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲘⲢϨⲰⲂ. ⲍ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲈϢⲀϤⲢⲘⲀⲦⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲈϤⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲈϨ. ⲚⲒⲘ ⲠⲈϢⲀϤⲦⲰϬⲈ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚϤⲦⲘⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲔⲀⲢⲠⲞⲤ. ⲚⲒⲘ ⲠⲈϢⲀϤⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚⲞⲨⲞϨⲈ ⲚϤⲦⲘⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲈⲢⲰⲦⲈ. ⲏ̅ ⲘⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲚⲚⲀⲒ. ⲎⲘⲈⲢⲈ ⲠⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ. ⲑ̅ ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϢⲂⲦ ⲞⲨⲘⲀⲤⲈ ⲈϤϨⲒ. ⲘⲎ ⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲓ̅ ϪⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲚ. ⲚⲦⲀⲨⲤⲀϨϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲚ ϪⲈ ϢϢⲈ ⲈⲠⲈⲦⲤⲔⲀⲒ ⲈⲤⲔⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϨⲒ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲘⲈⲦⲈⲬⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚϪⲞ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲠⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈⲦⲚⲀⲰϨⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲘⲈⲦⲈⲬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚϨⲞⲨⲞ ϬⲈ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲚⲬⲢⲰ ⲚⲦⲈⲈⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚϤⲒ ϨⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲚϮ ⲚⲞⲨϪⲢⲞⲠ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲈⲢⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀ ⲠⲢⲠⲈ. ⲚⲈⲦⲤⲢⲞϤⲦ ⲈⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϢⲀⲨⲠⲰϢ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲞϢⲤ ⲚⲚⲈⲦⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲬⲢⲰ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚⲚⲀⲒ. ⲚⲦⲀⲒ ⲤⲈϨⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲚϨⲎⲦ. ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲢⲀⲘⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϢⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤϢⲞⲨⲈⲒⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲞⲨϨⲦⲞⲢ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲒϢⲀⲚⲦⲘⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈϨⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲂⲈⲔⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲚϨⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲒⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲨⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀϢ ϬⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲂⲈⲔⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲈ ⲈⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲦⲀⲔⲀ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚϪⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲘⲦⲢⲀⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲀϨⲦⲞⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲒⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲘϨⲈ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲒⲀⲀⲦ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮϨⲎⲨ ⲘⲠⲈϨⲞⲨⲞ. ⲕ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲰⲤ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮϨⲎⲨ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲒϨⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲚϮϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮϨⲎⲨ ⲚⲚⲈⲦϨⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮϨⲎⲨ ⲚⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲚϬⲰⲂ ϨⲰⲤ ϬⲰⲂ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮϨⲎⲨ ⲚⲚϬⲰⲂ. ⲀⲒⲢⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲈⲒⲈⲦⲞⲨϪⲈϨⲞⲒⲚⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲈⲒⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲠⲎⲦ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲤⲈⲠⲎⲦ ⲘⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲈϢⲀϤϪⲒ ⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲠⲰⲦ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲦⲀϨⲞ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈ ϢⲀϤⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲈⲨⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ϪⲈ ⲈⲨⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲈϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϬⲈ ⲈⲒⲠⲎⲦ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϨⲰⲤ ϨⲚ ⲞⲨϨⲰⲠ ⲀⲚ. ⲈⲒⲠⲨⲔⲦⲈⲨⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲈⲈⲒϨⲒⲞⲨⲈ ⲀⲚ ⲈⲠⲀⲎⲢ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲰϤⲈ ⲘⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲘϨⲀⲖ. ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲈⲒⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲦⲀϢⲰⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϪⲞⲞⲨⲦ.