ⲓ̅
ⲁ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ϨⲀ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲘⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚⲞⲨϨⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲤⲰ ⲚⲞⲨⲤⲰ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲀⲨⲤⲰ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲎ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ ⲈⲤⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲦⲠⲈⲦⲢⲀ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲰⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲨϨⲞⲨⲞ. ⲀⲨⲠⲞⲢϢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠϪⲀⲒⲈ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲚ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲈϤⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒ ⲈⲚⲈⲐⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲚⲎ ⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲈⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲤⲰ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲤⲰⲂⲈ. ⲏ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲚⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚϬⲒ ϪⲞⲨⲦϢⲞⲘⲦⲈ ⲚϢⲞ. ⲑ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲚⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚϨⲞϤ. ⲓ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲔⲢⲘⲢⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲢⲘⲢⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲈⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲚⲎ. ⲀⲨⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲚ ⲈⲨⲤⲂⲰ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲐⲀⲎ ⲚⲚⲀⲒⲰⲚ ⲔⲀⲦⲀⲚⲦⲀ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚϤϨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲈ ⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲦⲀϨⲰⲦⲚ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲔⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲞⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ϤⲚⲀϮⲐⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲈⲠⲦⲢⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϤⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲤⲀⲂⲈⲈⲨ. ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈϮⲚⲀϪⲞⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲠⲈⲤⲘⲞⲨ ⲈϢⲀⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲎ ⲚⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲞⲈⲒⲔ ⲈϢⲀⲚⲠⲞϢϤ ⲘⲎ ⲚⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲈⲒⲔ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ. ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ. ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲚ ⲦⲚϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲒⲞⲈⲒⲔ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ϬⲰϢⲦ ⲈⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲘⲎ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲐⲨⲤⲒⲀ ⲚⲈ ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ. ⲘⲎ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϢⲞⲞⲠ. ⲎϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϢⲞⲞⲠ. ⲕ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲰⲰⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨϢⲰⲰⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚ. ⲚϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲚⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲤⲈ ⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲠⲞⲦ ⲚⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲎⲈⲚⲚⲀϮⲔⲰϨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲘⲎ ⲈⲚϪⲞⲞⲢ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲀⲚ. ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲔⲰⲦ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲈϤⲚⲞϤⲢⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀⲔⲈ ⲞⲨⲀ ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨϮ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀⲔⲈⲖⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲠⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲨⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲰϢ ⲈⲂⲰⲔ. ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲔⲀⲀⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲨϢⲰⲰⲦ ⲚⲢⲠⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲢⲞⲨⲞⲘϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲎ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲚ ⲦⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲦⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲆⲈ ⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲰⲔ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀⲠⲎ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲀⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲔⲈⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ. ⲗ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲘⲈⲦⲈⲬⲈ ⲈⲨⲬⲀⲢⲒⲤ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲤⲈϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲘ ⲠⲈϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲀⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲦⲈ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰⲘ. ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰ. ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲢⲒⲤⲞⲨ ⲈⲨⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲃ̅ ϢⲰⲠⲈ ⲀϪⲚ ϪⲢⲞⲠ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϨⲰ ⲈϮⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚϮϢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲦⲀⲚⲞϤⲢⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀϨⲀϨ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲞⲨϪⲀⲒ.