ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲦⲚⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒ ⲦⲚⲦⲰⲚⲦ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ϮⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲀⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲘⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲅ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲦⲀⲠⲈ ⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲀⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒ ⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲦⲀⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲇ̅ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈϤϢⲖⲎⲖ ⲎⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ϨⲞⲂⲤ ϤϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲠⲈ. ⲉ̅ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲤϢⲖⲎⲖ ⲎⲈⲤⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲤⲀⲠⲈ ϬⲞⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲤϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲦⲈⲤⲀⲠⲈ. ⲦⲈⲒϨⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲢⲈ ϪⲰⲤ ϨⲞⲞⲔⲈ. ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲤⲚⲀϨⲂⲤ ϪⲰⲤ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϢⲂ ϪⲰⲤ. ⲈϢϪⲈ ⲞⲨϢⲖⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲠⲈ ϢⲂ ϪⲰⲤ ⲎϨⲈⲔⲈ ϪⲰⲤ. ⲘⲀⲢⲈⲤϨⲂⲤ ϪⲰⲤ. ⲍ̅ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϢϢⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈϨⲰⲂⲤ ⲚⲦⲈϤⲀⲠⲈ. ⲈⲐⲒⲔⲰⲚ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲦⲈ. ⲏ̅ ⲚⲦⲀⲨϪⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲨϪⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲑ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲨⲤⲚⲦ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲓ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϢϢⲈ ⲈⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲔⲰ ⲚⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲤⲀⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲘⲚ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲀϪⲚ ϨⲞⲞⲨⲦ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲦⲈ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲠⲈ. ⲠⲦⲎⲢϤ ⲆⲈ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚϨⲎ ⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ϢϢⲈ ⲈⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈϢⲖⲎⲖ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲈ ϪⲰⲤ ϬⲞⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲒⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒⲔⲈⲪⲨⲤⲒⲤ ⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ. ϪⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲘⲈⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲞⲨⲈϨ ϤⲰ ⲞⲨⲤⲰϢ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲞⲨⲈϨ ϤⲰ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲤ ⲠⲈ. ϪⲈ ⲠϤⲰ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲤ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲢϢⲰⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲀⲒ ϮⲦⲰⲚ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲚ ⲦⲀⲚ ⲤⲨⲚⲒⲐⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ϮⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲀⲚ ⲈⲨϪⲒⲤⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨϨⲂⲂⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ϮⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ϨⲈⲚϨⲀⲒⲢⲈⲤⲒⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲢⲈ ⲚⲔⲈⲤⲰⲦⲠ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲕ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ϬⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚⲞⲨⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈⲞⲨⲞⲘϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲞⲨⲀ ⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲆⲒⲠⲚⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲦⲀϨⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲎ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ⲎⲈⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲰ ϪⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀⲨ ⲦⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲀⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲚϮⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲔ ⲕ̅ⲇ̅ ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀϤⲠⲞϢϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲢⲒⲠⲀⲒ ⲈⲠⲀⲢⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀⲠⲞⲦ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲀⲠⲞⲦ ⲠⲈ ⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲂⲢⲢⲈ ϨⲘ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ. ⲀⲢⲒⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲠⲤ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲰ ⲈⲠⲀⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲤⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲒⲞⲈⲒⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲰ ⲘⲠⲀⲠⲞⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϢⲀⲚⲦϤⲈⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲚϤⲤⲰ ⲘⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚϤⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ. ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲞⲈⲒⲔ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲠⲞⲦ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲰ ⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲰ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲔⲢⲒⲘⲀ ⲈⲚϤⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲗ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ϢⲰⲚⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲖⲈϪⲖⲰϪ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲈⲚⲘⲞⲨϢⲦ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲈⲨⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲦϬⲀⲈⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲗ̅ⲅ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲀϨⲈ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲦϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲎⲈⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨⲔⲢⲒⲘⲀ. ϮⲚⲀⲦⲈϢ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ.