ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚϮⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲠⲈ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲂⲎⲔ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲦⲈⲘⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒⲰⲰⲤ. ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϤϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲇ̅ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲆⲈ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲠⲒϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ. ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲚⲈⲚⲈⲢⲄⲎⲘⲀ ⲈⲠⲒⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ. ⲍ̅ ⲤⲈϮ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲚⲞϤⲢⲈ. ⲏ̅ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϢⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲔⲈⲦ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲑ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚϨⲈⲚⲈⲚⲈⲢⲄⲎⲘⲀ ⲚϬⲞⲘ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚϨⲈⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨϨⲈⲢⲘⲎⲚⲒⲀ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲠⲰϢ ⲈϪⲘ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲞⲨⲚⲦϤ ϨⲀϨ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ϨⲀϨ ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲚⲦⲀⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲒⲦⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲒⲦⲈ ⲢⲘϨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲨⲦⲤⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲀϨ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲦⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲦϬⲒϪ ⲀⲚ. ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲦⲞⲨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲘⲀⲀϪⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲂⲀⲖ ⲀⲚ. ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲦⲞⲨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲠⲂⲀⲖ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲘⲀⲀϪⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲀϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠϢⲀ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲘⲚ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲀϨ ⲘⲈⲚ ⲚⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ. ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲠⲂⲀⲖ ⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲦϬⲒϪ ϪⲈ ⲚϮⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞ ⲀⲚ. ⲎⲞⲚ ⲦⲀⲠⲈ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϪⲈ ⲚϮⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ϨⲈⲚϬⲰⲂ ⲚⲈ ϨⲈⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲒⲞⲚ ⲚⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲎϢ. ⲦⲚⲞⲨⲰϨ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲈⲦⲒⲘⲎ ⲈⲚⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚϢⲒⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲈ ⲈⲨⲤⲬⲨⲘⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲤⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲨⲚⲔⲈⲢⲀ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲀϤϮ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈⲦϢⲀⲀⲦ. ⲕ̅ⲉ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲠⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ϨⲀ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϢⲰⲚⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲒⲦⲀ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈⲔ ⲘⲈⲢⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲀϨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϨⲈⲚϬⲞⲘ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ϨⲈⲚⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲞⲨϮⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ϨⲈⲚⲢϨⲘⲘⲈ ϨⲈⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ⲤⲀϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀⲢ ϬⲞⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ ⲘⲎ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ. ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲘⲎ ⲈⲨⲚⲀϨⲈⲢⲘⲎⲚⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲔⲰϨ ⲆⲈ ⲈⲚⲈⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲚⲞϬ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲒ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ϮⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈϨⲒⲎ.