ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈⲒϢⲀⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲚⲀⲤⲠⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲘⲚⲦⲀ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲘⲚⲦⲀⲒ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲀⲒ ⲢⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲘⲚⲦ ⲈϤϮϨⲢⲞⲞⲨ ⲎⲞⲨⲔⲨⲘⲂⲀⲖⲞⲚ ⲈϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ. ⲦⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲘⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲦⲎⲢϤ. ⲔⲀⲚ ⲈⲨⲚⲦⲀⲒ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲠⲈⲚⲈⲦⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲘⲚ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ. ⲅ̅ ⲔⲀⲚⲈⲒϢⲀⲚⲦⲘⲘⲞ ⲚⲚⲀϨⲨⲠⲀⲢⲬⲞⲚⲦⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀϮ ⲘⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ϪⲈ ⲈⲒⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲘⲚⲦⲀⲒ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϮⲚⲀϮϨⲎⲨ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ. ⲇ̅ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϢⲀⲤϨⲢⲞϢ ⲚϨⲎⲦ ϢⲀⲤⲢⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲈⲤⲔⲰϨ ⲘⲈⲤⲢⲠⲈⲢⲠⲈⲢⲞⲤ ⲘⲈⲤϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ. ⲉ̅ ⲘⲈⲤⲀⲤⲬⲨⲘⲞⲚⲒ. ⲘⲈⲤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲤ ⲚⲈ. ⲘⲈⲤⲚⲞⲨϬⲤ ⲘⲈⲤⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲋ̅ ⲘⲈⲤⲢⲀϢⲈ ⲈϪⲘ ⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ϢⲀⲤⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲚ ⲦⲘⲈ. ⲍ̅ ϢⲀⲤϤⲒ ϨⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϢⲀⲤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲀⲤϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ϢⲀⲤϨⲨⲠⲞⲘⲒⲚⲈ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ. ⲏ̅ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲈⲤϨⲈ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲒⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲤⲈⲚⲀⲖⲞ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ. ⲑ̅ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲓ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠϪⲰⲔ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲈⲢⲞⲤ ⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲒⲞ ⲚⲔⲞⲨⲒ ⲚⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲠⲈ ϨⲰⲤ ⲔⲞⲨⲒ ⲚⲈⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲰⲤ ⲔⲞⲨⲒ ⲚⲈⲒϢⲞϪⲚⲈ ϨⲰⲤ ⲔⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲢⲒⲢⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲀⲒⲞⲨⲰⲤϤ ⲚⲚⲀ ⲠⲔⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲚⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲈⲒⲀⲖ ϨⲚ ⲞⲨϨⲢⲂ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲚϨⲞ ϨⲒ ϨⲞ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲒⲈⲒⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲤⲞⲞⲨⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲤϢⲞⲞⲠ ⲚϬⲒ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲠⲈⲈⲒϢⲞⲘⲚⲦ ⲦⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ.