ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲔⲰϨ ⲆⲈ ⲈⲚⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲈ. ⲃ̅ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲈϤϪⲰ ⲚϨⲈⲚⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲅ̅ ⲠⲈⲦⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ. ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲞⲖⲤⲖ. ⲇ̅ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲈϤⲔⲰⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ. ⲠⲈⲦⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲉ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲈ ⲚⲀⲈ ⲠⲈⲦⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ϨⲒⲂⲞⲖ ⲈϢϪⲈ ⲚϤⲚⲀⲂⲰⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϪⲒ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ. ⲋ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲒϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲈⲒⲚⲀϮϨⲎⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨ ⲈⲒϢⲀⲚⲦⲘϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲎϨⲚ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲎϨⲚ ⲞⲨⲤⲂⲰ. ⲍ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲢⲰ ⲚⲀⲮⲨⲬⲞⲚ ⲈⲨϮ ⲚⲦⲈⲨⲤⲘⲎ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲤⲎⲂⲈ ⲚϪⲰ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲔⲒⲐⲀⲢⲀ ⲈⲨϢⲀⲚⲦⲘϮ ⲚⲞⲨⲠⲰⲢϪ ⲚⲚⲈⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲤⲈⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠϪⲰ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲎⲠⲈⲦⲞⲨⲔⲒⲐⲀⲢⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲏ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ϮⲚⲞⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲂⲦⲰⲦϤ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲦⲘϮ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲠⲀⲎⲢ. ⲓ̅ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀⲠⲤ ⲘⲘⲒⲚⲈ ⲚⲤⲘⲎ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲘⲚⲦϤ ⲤⲘⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲒϢⲀⲚⲦⲘⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦϬⲞⲘ ⲚⲦⲈⲤⲘⲎ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲀⲒ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϨⲈ. ⲈⲠⲈⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲢⲈϤⲔⲰϨ ⲈⲚⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲠⲢⲞⲤⲠⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ϢⲒⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲖⲎⲖ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲂⲰⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲒϢⲀⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲤⲠⲈ. ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲦϢⲖⲎⲖ. ⲠⲀϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲞⲨⲀⲦⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈϮⲚⲀϢⲖⲎⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϮⲚⲀϢⲖⲎⲖ ⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲔⲈϨⲎⲦ ϮⲚⲀⲮⲀⲖⲖⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϮⲚⲀⲮⲀⲖⲖⲈⲒ ⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲔⲈϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲈⲔϢⲀⲚⲤⲘⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲦϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲀ ⲘⲠϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ϤⲚⲀϪⲰ ⲘⲠϨⲀⲘⲎⲚ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲔϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲔϪⲈ ⲞⲨ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲔϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲔⲰⲦ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ϮϢⲀϪⲈ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲞⲨⲈϢ ϮⲞⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈϪⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲔⲀⲐⲎⲄⲈⲒ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲞⲨⲦⲂⲀ ⲚϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲠⲈ. ⲕ̅ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲢⲢⲔⲞⲨⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲒⲔⲞⲨⲒ ϨⲚ ⲦⲔⲀⲔⲒⲀ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲁ̅ ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲀⲤⲠⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲤⲠⲞⲦⲞⲨ ϮⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲔⲈϨⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲚⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲒ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲤⲈϢⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲎϨⲈⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲨⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲖⲞⲂⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲎⲞⲨϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲤⲈⲚⲀϪⲠⲒⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲤⲈⲚⲀⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲐⲎⲠ ⲘⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϤⲚⲀⲠⲀϨⲦϤ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϨⲞ ⲚϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲀⲤⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲈⲢⲘⲎⲚⲒⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲔⲰⲦ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲀϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲤⲠⲈ ϢⲀⲤⲚⲀⲨ ⲎⲠⲈϨⲞⲨⲞ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲈϪⲒ ⲞⲨϢⲎⲘ ⲈⲞⲨⲀ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲂⲞⲖⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲂⲰⲖ. ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲀⲢⲰϤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲘⲀⲢⲈϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲀϪⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ. ⲗ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲔⲀⲢⲰϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲂⲞ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲈⲤⲈⲠⲤⲰⲠⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀ ⲠⲈϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲠⲈ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲚⲤⲦⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲈϢⲀϪⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲈϢⲤⲞⲨ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲚⲈ ⲚⲈⲨϨⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲎⲒ. ⲞⲨϢⲖⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲎⲚⲦⲀ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲎⲚⲦⲀϤⲠⲰϨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲞⲨⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ. ⲎⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈϮⲤϨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϨⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲞ ⲆⲈ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲤⲈⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲔⲰϨ ⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲔⲰⲖⲨ ⲈϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲙ̅ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲤⲀⲚⲞ. ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲀⲜⲒⲤ.