ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦϤ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ϨⲒⲂⲞⲖ ⲈϢϪⲈ ⲈⲒⲔⲎ ⲀⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲅ̅ ⲀⲒϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲒϪⲒⲦϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲞⲘⲤϤ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲎⲪⲀ. ⲈⲒⲦⲀ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲋ̅ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈϮⲞⲨ ⲚϢⲈ ⲚⲤⲞⲚ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲨϨⲞⲨⲞ ϢⲞⲞⲠ ϢⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲍ̅ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ. ⲈⲒⲦⲀ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲏ̅ ⲚϨⲀⲈ ⲆⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲨϨⲈ. ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ϨⲰ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲖⲀⲬⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ. ⲈⲚϮⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲆⲒⲰⲔⲈ ⲚⲤ ⲀⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ ⲐⲈ ⲆⲈ ⲈϮⲞ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲒⲞ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀⲤⲠⲰϨ ϢⲀⲢⲞⲒ ⲘⲠⲤϢⲰⲠⲈ ⲈⲤϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲚⲞⲔ. ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲎ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲤⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲈⲒⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲒⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϢⲞⲨⲈⲒⲦ. ⲀⲨⲰ ⲤϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲤⲈⲚⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲚⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϪⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲈⲒⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲒⲈ ⲤϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲒ ⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲒⲈ ⲀⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲔⲞⲦⲔ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈϢϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲰⲚϨ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲈⲚⲚⲀϨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲒⲈ ⲀⲚϨⲈⲚⲈⲂⲒⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲦⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲔⲞⲦⲔ ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀ ⲠⲘⲞⲨ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲠⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲀⲆⲀⲘ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲰⲚϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ϨⲘ ⲠⲈϤⲦⲀⲄⲘⲀ. ⲦⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲚⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈϤⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲒⲦⲀ ⲐⲀⲎ ⲈϤϢⲀⲚϮ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲈϤϢⲀⲚⲞⲨⲰⲤϤ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲚⲒⲘ. ϨⲒ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ. ϨⲒϬⲞⲘ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲉ̅ ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈϤⲢⲢⲢⲞ ϢⲀⲚⲦϤⲔⲰ ⲚⲚⲈϤϪⲀϪⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠϨⲀⲈ ⲆⲈ ⲚϪⲀϪⲈ ϤⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ ⲈⲦⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀϤⲔⲀ ⲚⲔⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ. ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲀⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ. ⲈⲒⲈ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲢⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ⲏ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ. ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠϢⲎⲢⲈ ϤⲚⲀϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲢⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲈⲨⲚⲀⲢⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲢⲰ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲀϨⲢⲞⲞⲨ ⲤⲈⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ. ⲗ̅ ⲀϨⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲦⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲈⲨⲈ ⲚⲚⲀⲨ ⲚⲒⲘ. ⲗ̅ⲁ̅ ϮⲘⲞⲨ ⲘⲘⲎⲚⲈ ϢⲈⲠⲈⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲈⲒϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀⲒⲘⲒϢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ϨⲚ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲀϨⲎⲨ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲦⲚⲤⲰ. ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲀⲤⲦⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ. ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲀⲔⲈ ⲚⲒϨⲎⲦ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲎⲪⲈ ⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲢⲚⲞⲂⲈ. ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲞⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲒϪⲰ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲒϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ. ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲆⲈ ϨⲚ ⲀϢ ⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲀⲐⲎⲦ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈϢⲀϤϪⲞϤ ⲘⲈϤⲰⲚϨ. ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚϤⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲠⲈϢⲀⲔϪⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲦⲈ ⲈⲤⲔⲎⲔⲀϨⲎⲨ ⲚⲤⲞⲨⲞ. ⲎⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚϬⲢⲞϬ. ⲗ̅ⲏ̅ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ϮⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲤ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈϬⲢⲰⲰϬ ⲔⲀⲦⲀⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲚⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲘ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲈⲦ ⲦⲀⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲦ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲚⲦⲂⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲦ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲚϨⲀⲖⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲦ ⲦⲀ ⲚⲦⲂⲦ. ⲙ̅ ⲘⲚ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲚⲚⲈⲦϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲢⲎ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲞⲞϨ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲚⲤⲒⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲤⲒⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲂⲈ ⲈⲤⲒⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲔⲈⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲤⲈⲚⲀϪⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲤⲈⲚⲀϪⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲰϢ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ. ⲤⲈⲚⲀϪⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϬⲰⲂ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲤⲈⲚⲀϪⲞϤ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲘⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲤⲰⲘⲀ ⲘⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ ⲞⲨⲚ ⲤⲰⲘⲀ ⲞⲚ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ. ϪⲈ ⲀⲠϢⲞⲢⲠ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲆⲀⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲮⲨⲬⲎ ⲈⲤⲞⲚϨ. ⲠϨⲀⲈ ⲆⲈ ⲀⲆⲀⲘ ⲈⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲦⲀⲚϨⲞ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠϢⲞⲢⲠ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨⲔⲀϨ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲠⲘⲈϨ ⲤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲠⲈ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚⲪⲞⲢⲒ ⲚⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲦⲚⲚⲀⲪⲞⲢⲒ ⲞⲚ ⲚⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲛ̅ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲚⲈϢ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ ⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲦⲀⲔⲞ ⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲦⲎⲢⲚ ⲦⲚⲚⲀⲚⲔⲦⲞⲔ ⲀⲚ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲚ ⲦⲚⲚⲀϢⲒⲂⲈ ⲛ̅ⲃ̅ ϨⲚ ⲞⲨϢⲠⲚϢⲰⲠ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲒⲔⲈ ⲚⲂⲀⲖ ϨⲚ ⲐⲀⲎ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ϤⲚⲀⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲨⲞ ⲚⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲚⲀϢⲒⲂⲈ. ⲛ̅ⲅ̅ ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ ϮϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈϤϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲘⲞⲨ. ⲛ̅ⲇ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀϤⲘⲞⲨ ϮϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲘⲞⲨ. ⲦⲞⲦⲈ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲘⲔⲠⲘⲞⲨ ⲈⲨϪⲢⲞ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲠⲘⲞⲨ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲦⲈⲔϪⲢⲞ. ⲠⲘⲞⲨ ⲈϤⲦⲰⲚ ⲠⲈⲔⲒⲈⲒⲂ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲠⲒⲈⲒⲂ ⲆⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲦϬⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲎⲠ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲈϪⲢⲞ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲛ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲈⲚⲤⲈⲠⲰⲰⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ϨⲘ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲒⲤⲈ ϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ.