ⲅ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲚϬⲞⲦ ⲦⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲀⲠⲈⲒⲰⲦ ⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚϤ. ⲃ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲀⲦϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲢ ⲀϢ ⲈⲚϨⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲚⲈⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϤϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲒϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϢⲀϤⲦⲂⲂⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈⲠⲎ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲘⲞⲤ ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ϤⲈⲒⲢⲈ ⲞⲚ ⲚⲦⲔⲈⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤϤⲈϤⲈⲒ ⲚⲚⲈⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲘ ⲚⲞⲂⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲋ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲘⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲍ̅ ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲠⲖⲀⲚⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ. ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ϪⲒⲚ ⲦⲈϨⲞⲨⲈⲒⲦⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲑ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ϪⲈ ⲠⲈϤⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ Ϣ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢ ⲚⲞⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲤⲈⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲚⲈϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲘⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲢⲎⲦ ⲚⲦⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ϪⲒⲚ ϢⲞⲢⲠ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲀⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲀⲚ ⲚⲔⲀⲒⲚ ⲈⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲔⲰⲚⲤ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀϤⲔⲞⲚⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ ϨⲈⲚⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϨⲈⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ ⲚⲈ ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲢⲢ ϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲘⲈ ⲚⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲘⲈ ⲀⲚ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲞⲨⲢⲈϤϨⲈⲦⲂ ⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲢⲈϤϨⲈⲦⲂ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚⲦϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲔⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ϨⲰⲰⲚ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲔⲰ ⲚⲚⲘⲮⲨⲬⲎ ϨⲀ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲂⲒⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϤⲢϬⲢⲞϨ ⲚϤⲦⲘϢⲚ ϨⲦⲎϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚⲀϢ ⲈⲚϨⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲢⲈⲚⲘⲈ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲖⲀⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲚ ⲦⲘⲈ ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲚⲀⲠⲈⲒⲐⲈ ⲘⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲕ̅ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈⲚϨⲎⲦ ϬⲈⲚⲚ ⲀⲢⲒⲔⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ Ⲟ ⲚⲚⲞϬ ⲈⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲈⲢⲦⲘⲠⲈⲚϨⲎⲦ ϬⲈⲚⲚ ⲀⲢⲒⲔⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲚⲚⲀϪⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ϪⲈ ⲦⲚϨⲀⲢⲈϨ ⲚⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢ ⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲘⲈⲢⲒ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲚ ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲚⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀϤ ϨⲰⲰϤ ϤⲞⲨⲎϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲦⲈⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲚ.