ⲇ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲘⲠⲈⲢⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲀⲖⲖⲀ ⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲈⲚⲈ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ ϪⲈ ⲀϨⲀϨ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲃ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲖⲀⲚⲎ ϪⲈ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲚⲒⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲎⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦ ⲚϤϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲀⲚ ⲚⲒⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲚⲦⲒⲬⲢⲒⲎⲤⲞⲨⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲦⲀⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ϤⲚⲎⲨ ⲀⲨⲰ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲇ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚϪⲠⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲢⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲈⲦϢϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲉ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈ ϨⲈⲚⲈⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲚ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲚϤⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲦⲈⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲘⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲖⲀⲚⲎ ⲍ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲘⲀⲢⲈⲚⲘⲈⲢⲒ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲄⲀⲠⲀ ⲚⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲘⲈ ⲀⲚ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲑ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲓ̅ ⲈⲢⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀⲚⲘⲈⲢⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲈϢϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲢⲒⲦⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲘⲈⲢⲒ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲚⲈϨ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲘⲈⲢⲒ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲦⲈⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲈⲒⲰⲦ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲬⲰⲦⲎⲢ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲨⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲈⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲎⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϤϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲀⲤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲘⲘⲞ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈϪⲰⲠⲈ ⲈⲨⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈⲠⲎ ϢⲞⲞⲠ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰ ⲦⲈⲚϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲘⲚ ϨⲞⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲎⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲤⲚⲞⲨϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲞⲦⲈ ϪⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨⲔⲞⲖⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲢ ϨⲞⲦⲈ ⲚϤϪⲎⲔ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲚ ⲕ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲢⲈϢⲀⲚⲞⲨⲀ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲞⲨⲢⲈϤϪⲒ ϬⲞⲖ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈⲦϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦ ⲘⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲚ Ϣ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲘⲈⲢⲒⲦϤ ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀⲚϪⲒⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤⲈⲘⲈⲢⲒ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ