ⲉ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ϢⲀϤⲘⲈⲢⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲦⲈⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲘⲈ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈⲚϢⲀⲚⲘⲈⲢⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲅ̅ ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲚⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲤⲈϨⲞⲢϢ ⲀⲚ ⲇ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀϤϪⲢⲞ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲢⲞ ⲚⲦⲀϤϪⲢⲞ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲉ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦϪⲢⲞⲈⲒⲦ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲈⲒ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲋ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈⲦⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲦⲘⲈ ⲍ̅ ϪⲈ ⲠϢⲞⲘⲦ ⲈⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲏ̅ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲚ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒϢⲞⲘⲦ ⲞⲨⲀ ⲚⲈ ⲑ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲚϪⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲀⲀⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲀϤⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲓ̅ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲢⲈϤϪⲒ ϬⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲀ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ Ϯ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒⲰⲚϨ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲠⲈⲦⲈ ⲘⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲠⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ϤⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲚ ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲎⲆⲎⲘⲀ ⲚⲦⲀⲚⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲢⲈϢⲀⲚⲚⲞⲨⲀ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲀⲚ ⲈϤϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲒⲦⲈⲒ ⲚⲤⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲚⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲀⲚ ⲈϤϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲚⲞⲂⲈ ⲈϤϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲚⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϤⲈⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲒⲘ ⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲈϤϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲘⲈⲢⲈⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ϪⲰϨ ⲈⲢⲞϤ ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲔⲎ ϨⲘ ⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲕ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲈⲚⲚⲈⲤⲞⲨⲈⲚ ⲦⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲘⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ.