ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ϬⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲔⲀⲔⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲔⲢⲞϤ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ϨⲨⲠⲞⲔⲢⲎⲤⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲖⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲃ̅ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲀⲨϪⲠⲞⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲢⲰⲦⲈ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲖⲞⲄⲒⲔⲞⲚ ⲈⲦⲈ ⲘⲚ ⲔⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲒⲀⲒ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ. ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ϮⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲇ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚϮ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲞⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲰⲚⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲀⲨⲦⲤⲦⲞϤ ⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲞⲦⲠ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲨ. ⲉ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲰⲚⲈ ⲈϤⲞⲚϨ ⲚⲞⲨⲎⲒ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲨϢⲘϢⲈ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲀⲖⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲈⲚⲐⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲨϢⲎⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲋ̅ ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϨⲚ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲀⲔⲰ ϨⲚ ⲤⲒⲰⲚ ⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚⲔⲞⲞϨ ⲚⲤⲰⲠⲦ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϤⲚⲀϪⲒ ϢⲒⲠⲈ ⲀⲚ ⲍ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ϬⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲈⲦⲞ ⲆⲈ ⲚⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲠⲰⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲚⲈⲦⲔⲰⲦ ⲠⲀⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈⲈⲨⲀⲠⲈ ⲚⲔⲞⲞϨ ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚϪⲢⲞⲠ ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲈⲦⲢⲀ ⲚⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲦϪⲒ ϪⲢⲞⲠ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲨⲞ ⲚⲚⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲀⲨⲔⲀⲀⲨ ⲈⲠⲀⲒ. ⲑ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲄⲈⲚⲞⲤ ⲈϤⲤⲞⲦⲠ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲞⲨⲘⲚⲦⲞⲨⲎⲎⲂ ⲞⲨϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲞⲨⲖⲀⲞⲤ ⲈⲠⲰⲚϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲚⲚⲚⲈϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲈⲠⲈϤⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲓ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀ ⲚⲀⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀ ⲚⲎⲦⲚ ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲰⲤ ϢⲘⲘⲞ ⲀⲨⲰ ϨⲰⲤ ⲢⲘⲚϬⲞⲒⲖⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲤⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲞⲪⲎ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲞⲨⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲒⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲰⲤ ⲢⲈϤⲢ ⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲚⲤⲈϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϬⲘ ⲠϢⲒⲚⲈ ⲓ̅ⲅ̅ ⲐⲂⲂⲒⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲤⲰⲚⲦ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲢⲢⲞ ϨⲰⲤ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲨⲄⲈⲘⲰⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲦϪⲒ ⲔⲂⲀ ⲚⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲠⲦⲀⲒⲞ ⲆⲈ ⲚⲚⲢⲈϤⲢⲠ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲦⲀⲘ ⲈⲢⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲒⲀⲐⲎⲦ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲰⲤ ⲢⲘϨⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲚ ϨⲰⲤ. ϨⲂⲤ ⲚⲔⲀⲔⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲈⲒⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢ ϨⲞⲦⲈ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲒⲈ ⲠⲢⲢⲞ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ϨⲚ ϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲘⲚ ⲚϨⲀⲔ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦϬⲞⲞⲘⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲠⲈ ⲈϢϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨⲤⲨⲚⲈⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀϤⲒ ϨⲀϨⲈⲚⲖⲎⲠⲎ ⲈϤϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ϨⲚ ⲞⲨϪⲒⲚ ϬⲞⲚⲤ. ⲕ̅ ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲤⲈϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚϬⲰ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲤⲈϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϬⲈⲈⲦ ⲠⲀⲒ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲠⲈ ⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲰϤ ⲀϤϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈϤⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲞⲨⲈϨ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲤⲀⲚⲈϤϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦ ⲘⲠϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲔⲢⲞϤ ϨⲚ ⲦⲈϤⲦⲀⲠⲢⲞ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲤⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈϤⲤⲀϨⲞⲨ ⲈϤϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲚϤⲚⲞϬⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲈϤⲔⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲘⲀ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲖⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲈϪⲘ ⲠϢⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲀⲚⲘⲞⲨⲚ ⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲚⲦⲚⲰⲚϨ ϨⲚ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲖϬⲞ ϨⲘ ⲠⲈϤⲤⲀϢ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲒⲈⲤⲞⲞⲨ ⲈⲦⲤⲞⲢⲘ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲈⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠϢⲰⲤ ⲠⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲘⲮⲨⲬⲎ.