ⲅ̅
ⲁ̅ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲈⲨⲐⲂⲂⲒⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲨϨⲀⲒ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚϨⲞⲒⲚⲈ Ⲟ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠϢⲀϪⲈ. ⲚⲤⲈϮϨⲎⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀϪⲚϢⲀϪⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲞⲪⲎ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ. ⲃ̅ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲤⲦⲠⲞⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ. ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲖⲔ ϨⲒ ⲚⲞⲨⲂ ϨⲒ ϨⲞⲒⲦⲈ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚⲦⲈ ⲠϨⲎⲦ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲢⲘⲢⲀϢ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϨⲞⲢⲔ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲀⲒⲎⲨ. ⲉ̅ ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲈⲨⲔⲞⲤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦϨⲈⲖⲠⲒⲌ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲨϨⲀⲒ. ⲋ̅ ⲚⲐⲈ ⲚⲤⲀⲢⲢⲀ ⲈⲚⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲈⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲤ ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢ ϨⲞⲦⲈ ⲀⲚ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲞⲦⲈ ⲍ̅ ⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚϮ ⲚⲞⲨⲦⲒⲘⲎ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲒⲞⲘⲈ ϨⲰⲤ ⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚϬⲰⲂ ϪⲈ ϨⲈⲚⲤⲨⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲈⲦⲘⲔⲀ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ. ⲏ̅ ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ⲈⲢ ⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲈϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲈⲢ ⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲈⲢ ϢⲀⲚⲀϨⲦⲎϤ ⲈⲐⲂⲂⲒⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲰⲰⲂⲈ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲎⲞⲨⲤⲀϨⲞⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲤⲀϨⲞⲨ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲈⲒ ⲘⲠⲈⲤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲘⲈⲢⲈ ⲠⲰⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲀⲨ ⲈϨⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲀⲖϬⲈ ⲠⲈϤⲖⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲠⲞⲦⲞⲨ ⲈⲦⲘϪⲰ ⲚⲞⲨⲔⲢⲞϤ ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲈⲔⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲚϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚϤϢⲒⲚⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚϤⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲂⲀⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲨϬⲰϢⲦ ⲈϪⲚ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲈⲨⲢⲀⲔⲈ ⲈⲠⲈⲨⲤⲞⲠⲤ ⲠϨⲞ ⲆⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲐⲘⲔⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲚⲈⲢ ⲢⲈϤⲔⲰϨ ⲈⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲀⲒⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲨϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲢ ϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢϢⲦⲞⲢⲦⲢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲦⲂⲂⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈϮ ⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ⲘⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲈⲨⲈⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲞⲨⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲨⲈϪⲒ ϢⲒⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲤⲰϢϤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲞⲪⲎ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲈϢϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ϨⲀ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ϨⲀⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲦⲈⲢⲈⲦⲚϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲚ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀϤⲰⲚϨ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲈⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ ⲕ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲢ ⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲚⲈⲢⲈⲦⲘⲚⲦϨⲀⲢϢ ϨⲎⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲚⲰϨⲈ ⲈⲨⲦⲀⲘⲒⲞ ⲚⲦϬⲒⲂⲰⲦⲞⲤ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲠⲰⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈϨ ϢⲘⲞⲨⲚⲈ ⲘⲮⲨⲬⲎ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲨⲠⲞⲤ ⲘⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨϪⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲰ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲞⲢϪⲈ ⲚⲦⲈ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲈⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϨⲒ ⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲚ ⲚϬⲞⲘ.