ⲇ̅
ⲁ̅ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϬⲈ ⲀϤϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲠⲜ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲰⲔ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀϤⲖⲞ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲃ̅ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲰⲚϨ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ϨⲰ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲈⲒⲚⲈ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲚϪⲰϨⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲘⲚ ⲚϮϨⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲚϪⲎⲢ ⲘⲚ ⲚⲤⲰⲰϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲇ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲎⲦ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲘⲚⲦϢⲚⲀ ⲚⲤⲈϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀϮ ⲖⲞⲄⲞⲤ ⲘⲠⲈⲦⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲘⲚ ⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲋ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲚⲔⲈⲢⲈϤⲘⲞⲞⲨⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲤⲈⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲍ̅ ⲐⲀⲎ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ϬⲘ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲎⲪⲈ ⲈⲚⲈϢⲖⲎⲖ ⲏ̅ ϨⲀⲐⲎ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲀϪⲚ ⲰϪⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲰⲂⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲚⲞⲂⲈ ⲑ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲘⲘⲀⲒ ϢⲘⲘⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲀϪⲚ ⲔⲢⲘⲢⲘ. ⲓ̅ ⲠⲈⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲚⲦⲀⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϪⲒⲦϤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲰⲤ ⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϢⲞⲂⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ϨⲰⲤ ⲈϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ ⲠⲈⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲈⲒ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲈⲦⲈⲢⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ Ϯ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲘⲠⲢⲢ ϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲠⲦⲘϨⲞ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲨϪⲰⲚⲦ ϨⲰⲤ ⲈⲨϨⲰⲂ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲠⲈⲦⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲈⲒ ⲘⲘⲞⲔϨⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ ϨⲘ ⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲈⲖⲎⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲤⲈⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲒⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀⲢⲞⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲈⲨϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀⲢⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲈϤϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ϨⲰⲤ ⲪⲞⲚⲈⲨⲤ ⲎⲢⲈϤϨⲰϤⲦ ⲎⲚⲢⲈϤⲢ ⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲎⲘⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲠⲰϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ⲬⲢⲒⲤⲦⲒⲀⲚⲞⲤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϢⲒⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲒⲢⲀⲚ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲀⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈⲠϨⲀⲠ ⲀⲢⲬⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϢϪⲈ ϤⲚⲀⲢ ϢⲞⲢⲠ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲒ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲐⲀⲎ ⲚⲚⲈⲦⲞ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲘⲞⲄⲒⲤ ⲈⲢⲈⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲒ ⲈⲢⲈⲠⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲘⲚ ⲠⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲰⲤⲆⲈ ϬⲈ ⲚⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨϬⲞⲒⲖⲈ ⲚⲚⲈⲨⲮⲨⲬⲎ ⲈⲠⲢⲈϤⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ.