ⲉ̅
ⲁ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲰⲤ ϢⲂⲢⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲘⲘⲞⲔϨⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲰⲤ ⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈⲦⲚⲀϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲃ̅ ϪⲈ ⲘⲞⲞⲚⲈ ⲘⲠⲞϨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϨⲦⲞⲢ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϨⲚⲎⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲀⲒ ϨⲎⲨ ⲚϢⲖⲞϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲢⲞⲦ ⲅ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲀⲚ ⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ⲈⲠⲞϨⲈ ⲇ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞϬ ⲚϢⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲘⲈϤϨⲰϬⲂ. ⲉ̅ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲐⲂⲂⲈⲒⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ Ϯ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲚϪⲀⲤⲒ ϨⲎⲦ ϤϮ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲚⲈⲦⲐⲂⲂⲒⲎⲨ. ⲋ̅ ⲐⲂⲂⲒⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϬⲈ ϨⲀ ⲦϬⲒϪ ⲈⲦϪⲞⲞⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲢⲈϤϪⲈⲤ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲢⲞⲞⲨϢ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦϤⲒⲢⲞⲞϢ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲏ̅ ⲚⲎⲪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲦⲒⲆⲒⲔⲞⲤ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈϤⲈⲖϨⲎⲘ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲒⲘⲞⲨⲒ ⲈϤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲰⲘⲔ ⲚⲚⲈⲦⲘⲮⲨⲬⲎ ⲑ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲢ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲒϨⲒⲤⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦ ⲤⲞⲚ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ [ⲒⲤ ] ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϢⲠ ϨⲒⲎⲤⲞⲨⲤⲈ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲚⲦⲞϤ ϤⲚⲀⲤⲂⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϤⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϤϮϬⲞⲘ ⲚⲎⲦⲚ [ⲚϤϮⲤⲚⲦⲈ ⲚⲎⲦⲚ]. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲈⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲈ ⲈϮⲘⲈⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲠⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲤⲞⲚ ⲈⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲈⲔⲖⲈⲔⲦⲎ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲞⲚ ⲘⲚ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒ ⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ [ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ].