ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲤϢⲰⲠⲈ ⲈⲤϢⲞⲨⲈⲒⲦ. ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨϪⲚⲀⲚ ϨⲒⲤⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲞϢⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲀⲚⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲀⲄⲰⲚ. ⲅ̅ ⲠⲈⲚⲤⲞⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲖⲀⲚⲎ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ. ⲞⲨⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲢⲞϤ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦⲚ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲀⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲚⲚϨⲎⲦ. ⲉ̅ ⲘⲠⲚϢⲰⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲈϨ ϨⲚ ⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲔⲰⲢϢ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲖⲞⲒϬⲈ ⲘⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲋ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲚⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲚϬⲈ. ⲍ̅ ⲈⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϨⲢⲞϢ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲘⲢⲀϢ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲦⲈ. ⲚⲐⲈ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲘⲞⲞⲚⲈ ⲐⲀⲖⲠⲈⲒ ⲚⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ. ⲏ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲞⲨⲈϢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲚⲀⲚ ⲈϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲚⲔⲈⲮⲨⲬⲎ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲚ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲑ̅ ⲦⲈⲦⲚⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲈⲚϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲚⲘⲔⲀϨ ⲈⲚⲢϨⲰⲂ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲚⲦⲈⲨϢⲎ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲚⲞⲨⲈϨϨⲒⲤⲈ ⲈⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲀⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲞⲠ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϪⲚ ⲚⲞⲂⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦⲤⲞⲠⲤ ⲚⲚⲈⲨϢⲎⲢⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲤⲞⲖⲤⲖ. ⲈⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲦⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϪⲚ ⲰϪⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲤⲰⲦⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲀⲘⲈ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲈⲠ ⲚⲈⲨϨⲒⲤⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲚⲢⲘⲚϮⲘⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲚ ⲚⲤⲈⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲨⲔⲰⲖⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲦⲢⲈⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲤⲠⲰϨ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲞⲢⲄⲎ ϢⲀⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲀⲚⲢⲠⲈⲦⲚⲂⲞⲖ ⲠⲢⲞⲤⲠⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲚⲀⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠϨⲞ ϨⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲀⲚ. ⲀⲚϬⲈⲠⲎ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲦⲚϨⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲰϢ ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲢϨⲚⲀⲚ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲤⲚⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϮϪⲢⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲎⲠⲈⲚⲢⲀϢⲈ ⲎⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲘⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲎ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲦⲈϤⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ. ⲕ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲚⲈⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲢⲀϢⲈ.