ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲈϢϬⲰ. ⲈⲀⲚⲢϨⲚⲀⲚ ⲈϢⲰϪⲠ ⲘⲀⲨⲀⲀⲚ ϨⲚ ⲀⲐⲎⲚⲀⲒⲤ. ⲃ̅ ⲀⲚⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲈⲚⲤⲞⲚ. ⲠⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲠⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲞⲠⲤ ϨⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲅ̅ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲔⲒⲘ ϨⲚ ⲚⲈⲒⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲔⲎ ⲈⲠⲈⲒϨⲰⲂ. ⲇ̅ ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϨⲀⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚϢⲢⲠϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲉ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲘⲠⲒⲈϢϬⲰ ⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲈϢⲀⲔ ⲀϤⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ. ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲚϨⲒⲤⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ. ⲋ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲚⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲈϢⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϨⲰⲰⲚ ⲈⲦⲚⲞⲨⲈϢⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲍ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲘⲦⲞⲚ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲦⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲏ̅ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲚⲞⲚϨ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲦⲦⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲑ̅ ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϢⲦⲞⲨⲈⲒⲞϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲦⲚϨⲞ. ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲚϢⲰⲰⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲚϨⲒⲎ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲦⲀϢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲀⲚⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲠⲦⲀϪⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲀϪⲚ ⲚⲞⲂⲈ. ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲞⲠ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ϨⲚ ⲦⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ.