ⲇ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϢⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϨⲎⲦⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ. ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ⲈⲚⲦⲀⲚⲦⲀⲀⲨ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲅ̅ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲞ. ⲈⲤⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ. ⲇ̅ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲤⲂⲞ ⲈⲔⲀ ⲠⲈϤⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚⲀϤ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲒⲘⲎ. ⲉ̅ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲐⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲈⲦⲘⲢⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲘϤⲈϬ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ ϨⲘ ⲠϨⲰⲂ ϪⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϪⲒⲔⲂⲀ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲍ̅ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲀϨⲘⲚ ⲀⲚ ⲈⲨϪⲰϨⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ. ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲀⲐⲈⲦⲈⲒ ⲚⲚⲈϤⲀⲐⲈⲦⲈⲒ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲘⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲎⲦⲚ. ⲑ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲤⲂⲰ ⲚⲦⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲓ̅ ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ. ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲢϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲔ ⲀⲨⲰ ⲈⲞⲨⲢⲞⲦ ⲈⲤϬⲢⲀϨⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϪⲒ ϨⲢⲎⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲢϨⲰⲂ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϬⲒϪ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲤⲀⲚⲎⲨ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲀⲠⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘⲀϨⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲦⲚⲔⲞⲦⲔ. ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲒ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲔⲞⲦⲔ ϨⲰⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϤⲚⲀⲚⲦⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲚϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲤⲈⲈⲠⲈ ⲈⲦⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲚⲈⲚⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀⲢⲬⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰϪⲠ ⲤⲈⲚⲀⲦⲞⲢⲠⲚ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲈⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲀⲎⲢ. ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ.