ⲉ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ⲃ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲎⲨ. ⲅ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ. ⲘⲚ ⲠⲰⲢϪ. ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲦⲀⲔⲞ ⲚⲎⲨ ⲈϪⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨϢⲠⲚϢⲰⲠ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲚⲀⲀⲔⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲈⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲨⲢⲂⲞⲖ. ⲇ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ. ⲉ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲀⲨⲰ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲀ ⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲋ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲚⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲚⲚⲎⲪⲈ. ⲍ̅ ⲚⲈⲦⲚⲔⲞⲦⲔ ⲄⲀⲢ ⲈⲨⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲦⲀϨⲈ ⲈⲨⲦⲀϨⲈ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ. ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲀ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲀⲢⲚⲚⲎⲪⲈ ⲈⲀⲚϮ ϨⲒⲰⲰⲚ ⲘⲠϨⲰⲔ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ⲦⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲀⲒⲀ ⲚⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲞⲨϪⲀⲒ. ⲑ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲀⲚ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲢⲄⲎ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲦⲀⲚϨⲞ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲓ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲦⲚⲢⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲒⲦⲈ ⲦⲚⲚⲔⲞⲦⲔ ⲈⲚⲈⲰⲚϨ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲰⲦ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲠⲈϤⲈⲢⲎⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲤⲞⲨⲚ ⲚⲈⲦϨⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲠⲢⲞϨⲒⲤⲦⲀ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦϮⲤⲂⲰ ⲚⲎⲦⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀⲨ ⲚⲚⲀϨⲢⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨϨⲰⲂ. ⲀⲢⲒⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲀⲦⲤⲂⲰ ⲤⲈⲠⲤ ⲚϨⲎⲦ ϢⲎⲘ ϤⲒ ϨⲀⲚⲈⲦϬⲞⲞⲂ ϨⲢⲞϢ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ϬⲰϢⲦ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲍ̅ ϢⲖⲎⲖ ⲀϪⲚ ⲰϪⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϢⲠϨⲘⲞⲦ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲢϪⲈⲚⲀϤ. ⲕ̅ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲘⲠⲢⲤⲞϢϤⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲤⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲈϤⲈⲦⲂⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲈⲦⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲞϪ ⲘⲚ ⲦⲈⲦⲚⲮⲨⲬⲎ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲀϪⲚ ⲚⲞⲂⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀϨⲘⲈⲚ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲤ ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϢⲖⲎⲖ ϨⲰⲰⲚ ϨⲀⲢⲞⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ⲍ̅ ϮⲦⲀⲢⲔⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲰϢ ⲚⲦⲈⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ