ⲉ̅
ⲁ̅ ⲚϨⲖⲖⲞ ⲘⲠⲢⲚⲞϢⲤⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲰⲦ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ϨⲰⲤ ⲤⲞⲚ. ⲃ̅ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲤϨⲒⲘⲈ ϨⲰⲤ ⲘⲀⲀⲨ. ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ϢⲎⲘ ϨⲰⲤ ⲤⲰⲚⲈ. ϨⲚ ⲦⲂⲂⲞ ⲚⲒⲘ. ⲅ̅ ⲦⲀⲒⲈ ⲚⲈⲬⲎⲢⲀ. ⲚⲈⲬⲎⲢⲀ ⲚⲀⲘⲈ. ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲈⲨⲚⲦⲤ ϢⲎⲢⲈ ⲎϢⲎⲢⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨϪⲒⲤⲂⲰ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈϢⲘϢⲈ ⲠⲈⲨⲎⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲈⲒⲞ ⲚⲚⲈⲨⲈⲒⲞⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϢⲎⲠ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲉ̅ ⲦⲈⲬⲎⲢⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϬⲈⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲦⲤ ⲈⲤϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲘⲎⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲋ̅ ⲦⲈⲦⲤⲠⲀⲦⲀⲖⲀ ⲆⲈ ⲀⲤⲘⲞⲨ ⲈⲤⲞⲚϨ. ⲍ̅ ⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲒⲖⲈ ⲚⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲦⲀϨⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲏ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲚϤϤⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ. ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲀ ⲠⲈϤⲎⲈⲒ. ⲀϤⲀⲢⲚⲀ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲨⲰ ϤϨⲞⲞⲨ ⲈⲨⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲑ̅ ⲦⲈⲬⲎⲢⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞⲠⲤ ⲈⲚⲤⲘⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀⲚ ⲚⲤⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲀⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲓ̅ ⲈⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲀⲤⲤⲀⲚϢ ⲚⲈⲤϢⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲤϢⲠ ϢⲘⲘⲞ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲤⲈⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲈ ⲚⲀⲤⲢⲰϢⲈ ⲈⲚⲈⲦⲐⲖⲒⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲀⲤⲞⲨⲀϨⲤ ⲚⲤⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ⲆⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲬⲎⲢⲀ ⲠⲀⲢⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲎⲢ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲀⲨⲞⲨⲈϢϪⲒϨⲀⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ϪⲈ ⲀⲨⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒ ⲚⲦϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲀⲘⲀ ⲆⲈ ⲤⲈϪⲒⲤⲂⲰ ⲈⲢⲀⲢⲄⲞⲤ. ⲈⲨⲔⲰⲦⲈ ⲈⲚⲎⲈⲒ. ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲨⲞ ⲚⲀⲢⲄⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲔⲈϢⲞⲨϢⲞ. ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤⲦⲰϨ ⲈⲨϪⲰ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲈϢϢⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲚϢⲈⲈⲢⲈ ϢⲎⲘ ϪⲒϨⲀⲒ ⲈϪⲠⲈ ϢⲎⲢⲈ. ⲈⲢϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲈⲨⲎⲒ. ⲈⲦⲘϮ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲪⲞⲢⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲎⲚ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲨⲀϨⲞⲨ ϨⲒⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲎ ⲈⲞⲨⲚⲦⲤ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲘⲀⲢⲈⲤⲢⲰϢⲈ ⲈⲢⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨϨⲢⲞϢ ⲈⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢⲰϢⲈ ⲈⲚⲈⲬⲎⲢⲀ ⲚⲀⲘⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲠⲢⲞϨⲒⲤⲦⲀ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲘⲀⲢⲞⲨⲦⲀⲈⲒⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲦⲀⲈⲒⲞ ⲈϤⲔⲎⲂ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲈⲦϨⲞⲤⲈ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϢⲦⲂ ⲞⲨⲘⲀⲤⲈ ⲈϤϨⲈⲒ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲠⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲔⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲘⲠⲢϪⲒ ⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ϨⲒⲂⲞⲖ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲒⲦⲚ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲕ̅ ⲚⲈⲦⲢⲚⲞⲂⲈ ϪⲠⲒⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲢϨⲞⲦⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲘⲚ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲤⲞⲦⲠ. ϪⲈ ⲈⲔⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲒ ⲀϪⲚ ϨⲀⲠ ⲚⲄⲢⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϪⲒϨⲞ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲢⲦⲀⲖⲈ ϬⲒϪ ⲈϪⲚ ⲖⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒ ⲈϨⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲈⲚⲚⲞⲨⲔ ⲀⲚ ⲚⲈ. ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲔⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲢⲤⲈ ⲘⲞⲞⲨ ϬⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲚⲎⲢⲠ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲔⲤⲦⲞⲘⲀⲬⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲔϢⲰⲚⲈ ⲈⲦⲞϢ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲨⲚ ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲒⲘⲞⲈⲒⲦ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲞⲚ ⲚⲔⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲞ ⲚⲔⲈⲤⲘⲞⲦ ⲚⲀϢϨⲰⲠ ⲀⲚ.