ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲀ ⲠⲚⲀϨⲂⲈϤ. ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲀⲢⲞⲨⲦⲀⲒⲈ ⲚⲈⲨϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲈⲒⲞ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ. ⲃ̅ ⲚⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲞⲨ ϨⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒ ϪⲈ ϨⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚϨⲞⲨⲞ ϪⲈ ϨⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲈⲦϬⲞⲖϪ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ. ⲅ̅ ⲠⲈⲦϮ ⲆⲈ ⲚⲔⲈⲤⲂⲰ ⲈⲚϤϮ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒ ⲀⲚ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲞⲨⲞϪ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲚⲦⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ. ⲇ̅ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲞ ⲚϢⲒϬ ⲈϨⲈⲚϢⲒⲚⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚϮⲦⲰⲚ ⲚⲀⲒ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨϮⲦⲰⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲀ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ. ⲉ̅ ϨⲈⲚϨⲂⲎⲞⲨⲈ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲦⲀⲔⲎⲨⲦ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲨϨⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲘⲈ. ⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨϨⲎⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲰϢⲈ. ⲍ̅ ⲘⲠⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲚⲦⲚⲚⲀϢϪⲒ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲏ̅ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈϨⲢⲈ. ⲘⲚ ⲐⲂⲤⲰ. ⲚⲀⲒ ⲢⲰϢⲈ ⲈⲢⲞⲚ. ⲑ̅ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲤⲈⲚⲀϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨϬⲞⲢϬⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢⲂⲞⲞⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲰⲘⲤ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲘⲚ ⲠⲤⲰⲢⲘ. ⲓ̅ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲚⲒⲘ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒϨⲞⲘⲚⲦ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲨⲠⲖⲀⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲀⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϨⲈⲚϢⲤⲚϨⲎⲦ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ Ⲱ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲒ ⲠⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲦⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈ ⲘⲠⲀⲄⲰⲚ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲦⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ϬⲞⲖϪⲔ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲈⲔ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲔϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲚⲐⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲀϨ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲦⲀⲚϨⲞ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲒ ⲠⲞⲚⲦⲒⲞⲤ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲐⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲢⲈⲔϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀϪⲚ ⲦⲰⲖⲘ ⲈⲘⲠⲞⲨⲦⲀϨⲞⲔ ϨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ϢⲀ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϤⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲆⲨⲚⲀⲤⲦⲎⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲘⲞⲨ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. ⲠⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲦⲈⲘⲈⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϪⲞⲞⲂⲈϤ ⲠⲈⲦⲈⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲞⲚ ⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈⲨⲚⲀⲨ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲚ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲘⲔⲀϨⲦⲎⲨ ⲈⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲨⲀⲠⲞⲖⲀⲨⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲢⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ. ⲈⲢⲢⲈϤϮ. ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲔⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲚⲀⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲤⲚⲦⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲈⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲖϪⲞⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲘⲘⲈ. ⲕ̅ ⲰⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲠⲀⲢⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲔⲤⲒϨⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲚⲒⲤⲘⲎ ⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲎⲦ. ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲰϨⲘ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲞⲨϪ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲦⲀⲀϤ ϨⲒⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲢϢⲘⲘⲞ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ