ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲰⲞⲨⲚ ϬⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲀ ⲦⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲦⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀ ⲦⲠⲈ. ⲚⲈⲦϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲰⲚϨ ϨⲎⲠ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲇ̅ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲚⲰⲚϨ ⲠⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲘⲘⲀϤ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ. ⲉ̅ ⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ϬⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲦⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲠⲠⲀⲐⲞⲤ ⲦⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲎⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎ ⲦⲞⲨ. ⲍ̅ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲚϨ ϨⲚ ⲚⲀⲒ. ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲠϬⲰⲚⲦ ⲦⲔⲀⲔⲒⲀ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲀ ⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚϢⲖⲞϤ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰⲦⲚ. ⲑ̅ ⲘⲠⲢϪⲒϬⲞⲖ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲒⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲂⲢⲢⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲢⲂⲢⲢⲈ ⲈⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲞⲚⲦϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲖⲖⲎⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲤⲂⲂⲈ ϨⲒ ⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲤⲔⲨⲐⲎⲤ ϨⲘϨⲀⲖ ⲢⲘϨⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮϬⲈ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲤⲰⲦⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚϨⲈⲚⲤⲠⲖⲀⲬⲚⲞⲚ ⲘⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲚⲞⲨⲐⲂⲂⲒⲞ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲈⲞⲨⲚⲦϤ ⲞⲨⲀⲢⲒⲔⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲢⲒⲦⲈⲒϨⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϪⲚ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲘⲢⲢⲈ ⲘⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈⲤⲦⲀϪⲢⲞ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲢⲈϤϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰϨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲘⲞⲨ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲰⲆⲎ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲨ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲎϨⲘ ⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϢⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚϨⲒⲞⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲚⲞⲨϬⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲕ̅ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲘⲠⲢϮⲚⲞⲨϬⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲞⲨⲰⲖⲤ ⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲈⲒⲀ ⲚϬⲀⲨⲞⲚ ⲀⲚ ϨⲰⲤ ⲢⲈϤⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲨ ⲀⲢⲒⲤⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲢϤ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲦⲞⲨⲈⲒⲞ ⲚⲦⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈⲦϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲞⲚⲤ ϤⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲦⲞⲨⲈⲒⲞ ⲘⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ϨⲞ.