ⲇ̅
ⲁ̅ ⲚϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ⲀⲢⲒⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲠϢⲰϢ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲘϨⲀⲖ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲃ̅ ⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲠⲈϢⲖⲎⲖ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲅ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲰⲰⲚ ϨⲀⲢⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲢⲞ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈⲚϪⲰ ⲘⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈϮⲘⲎⲢ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲇ̅ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϢⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲈϢⲀϪⲈ. ⲉ̅ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠ ⲘⲠⲈⲨⲞⲒϢ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ. ⲋ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈϤϪⲞⲔⲢ ⲚϨⲘⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲐⲈ ⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲈϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ. ⲍ̅ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲚ ⲈⲚⲈϮ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲤⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ. ⲠⲈⲚϢⲂⲢϨⲘϨⲀⲖ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲏ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲠⲈⲒϨⲰⲂ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲚⲞⲨⲰ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲑ̅ ⲘⲚ ⲞⲚⲎⲤⲒⲘⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲈ. ⲤⲈⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲀⲦⲎⲚ. ⲓ̅ ϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲀⲢⲒⲤⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲠⲀϢⲂⲢ ⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲠϢⲞⲨⲀ ⲚⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲚϨⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲞⲨⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ ⲚⲈ ⲚⲀϢⲂⲢ ⲢϨⲰⲂ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲢⲎⲄⲞⲢⲒⲀ. ⲓ̅ⲃ̅ ϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲈⲠⲀⲪⲢⲀⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲈ ⲈϤⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ϨⲚ ⲞⲨⲰϢ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲒⲤⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲀⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲖⲞⲨⲔⲀⲤ ⲠⲤⲀⲈⲒⲚ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲘⲚ ⲆⲎⲘⲀⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦϨⲚ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ. ⲘⲚ ⲚⲨⲘⲪⲀ. ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲞⲞⲨϨⲤ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲤⲎⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲀⲚⲞⲨⲰ ⲈⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲈⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲈⲞⲨⲞϢⲤ ϨⲰⲰϤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲚⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲈⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚⲞϢⲤ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϪⲒⲤ ⲚⲀⲢⲬⲒⲠⲠⲞⲤ ϪⲈ ϬⲰϢⲦ ⲈⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲚⲦⲀⲔϪⲒⲦⲤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲈⲔⲈϪⲞⲔⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ⲈⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲈⲒϤ ⲚⲦⲀϬⲒϪ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲀⲘⲢⲢⲈ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ