ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲚ ⲘⲠⲈⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲀⲎⲢ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲈⲀⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲰⲰⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲪⲨⲤⲈⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲞⲢⲄⲎ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲇ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲚⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲤ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲚ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲀϤⲦⲀⲚϨⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲞⲨϪⲎⲨ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲀⲨⲐⲘⲤⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲍ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲘⲠⲈϨⲞⲨⲈ ⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲏ̅ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲚϨⲈⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲈⲒⲔⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲠⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲑ̅ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲀⲚ ⲠⲈ. ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈϤⲦⲀⲘⲒⲞ. ⲈⲀϤⲤⲞⲚⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϪⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲢⲠ ⲤⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲚϬⲒϪ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϪⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲀⲖⲖⲞⲦⲢⲒⲞⲤ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲦⲒⲀ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲀⲨⲰ ⲚϢⲘⲘⲞ ⲈⲚⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲈⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲀⲦⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲠⲞⲨⲈ. ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲦⲈⲚⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲢⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲀ ⲈⲀϤⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠϪⲞⲖϪⲖ ⲦⲘⲚⲦϪⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲀϤⲞⲨⲰⲤϤ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϨⲚ ⲚⲆⲞⲄⲘⲀ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲚϤϨⲞⲦⲠⲞⲨ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ. ⲈⲀϤⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲚⲦⲘⲚⲦϪⲀϪⲈ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲀϤⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲦⲘⲠⲞⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲚⲈⲦϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲘⲠϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒⲰⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲒⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚϢⲘⲘⲞ ⲀⲚ ϬⲈ ϨⲒⲢⲘ ⲚϬⲞⲒⲖⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲢⲘⲚ ϮⲘⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲘⲚⲎⲈⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ ⲈⲀⲨⲔⲈⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲤⲚⲦⲈ ⲚⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲚⲰⲚⲈ ⲚⲔⲞⲞϨ ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲔⲰⲦ ⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲚⲂ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲈϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲈⲨⲢⲠⲈ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲞⲨⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰϨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ.