ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲈⲦⲘⲎⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲅ̅ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲒ ⲈⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲇ̅ ⲠⲢⲞⲤ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲰϢ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲦⲀⲘⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨϬⲞⲖⲠϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲋ̅ ⲈⲦⲢⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲨⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲨⲘⲘⲈⲦⲞⲬⲞⲤ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲍ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ. ⲏ̅ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲬⲀⲢⲒⲤ ⲠⲈⲖⲀⲬⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲈⲦⲢⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲀⲘⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲐⲎⲠ ϪⲒⲚ ⲈⲚⲈϨ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲚⲦ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲢⲬⲎ. ⲘⲚ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲀⲦⲈⲤⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲰϢ ⲚⲚⲀⲒⲰⲚ. ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ⲦⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲚ ⲠϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲀϨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈϤⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲀⲒⲦⲈⲒ ⲈⲦⲘⲈⲄⲔⲀϬⲈⲒ ϨⲚ ⲚⲀⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲔⲰⲖϪ ⲚⲚⲀⲠⲀⲦ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲈϢⲀⲨⲦⲀⲨⲈ ⲘⲚⲦⲈⲒⲰⲦ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲈⲠⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲰϨ ϨⲘ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦϨⲒ ϨⲞⲨⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲈ ⲚⲞⲨⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲤⲚⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲈⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϢⲒⲀⲒ ⲘⲚ ⲠϪⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲠϢⲒⲔⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲤⲞⲨⲚ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϪⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚϬⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲞⲨⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲈϨⲞⲨⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲎⲚⲈⲦⲚⲚⲞⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦϬⲞⲘ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϪⲰⲘ ⲚⲒⲘ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ.