ⲉ̅
ⲁ̅ ϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲰⲤ ϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲈⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠⲢⲞⲤⲪⲞⲢⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲤϮⲚⲞⲨϤⲈ. ⲅ̅ ⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ. ⲎⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨⲦⲀⲨ ⲈⲢⲒⲚⲞⲨ ⲢⲰ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲠⲢⲈⲠⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲇ̅ ⲎⲞⲨϢⲖⲞϤ ⲎⲞⲨϢϪⲤⲞϬ ⲎⲞⲨⲖⲖⲎⲂ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲈϢϢⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞϤ. ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲎⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲤ ⲎⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲘⲚ ⲦϤⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲨϢⲞⲨⲒⲦ ⲈⲢⲈ ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲎⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ. ⲍ̅ ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲎⲠ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲏ̅ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲔⲀⲔⲈ ⲠⲈ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲰⲤ ϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ⲑ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϨⲘ ⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚⲒⲘ ⲘⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲘⲚ ⲦⲘⲈ. ⲓ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒ ⲈⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲔⲀⲔⲈ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲠⲒⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲦⲞⲨⲈⲒⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ϨⲈⲚϢⲖⲞϤ ⲈⲢⲠⲔⲈϪⲞⲞⲨ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ϢⲀⲢⲈ ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲞⲨϪⲠⲒⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲈⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚⲄ ⲠⲈⲦⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚⲄⲖⲞ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲦⲀⲢⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞⲔ. ⲓ̅ⲉ̅ ϬⲰϢⲦ ϬⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ϨⲰⲤ ⲀⲐⲎⲦ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲤⲀⲂⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲈ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϨⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢϮϨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲎⲢⲠ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϢⲚⲀ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲮⲀⲖⲘⲞⲤ. ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲘⲞⲨ. ⲘⲚ ϨⲈⲚⲰⲆⲎ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲮⲀⲖⲖⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲐⲞⲦⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ⲘⲀⲢⲞⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲨϨⲀⲒ ⲚⲐⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ϪⲈ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲦⲀⲠⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀⲠⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲎⲢ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲦⲈ ⲐⲈ. ⲘⲀⲢⲈ ⲚⲈϨⲒⲞⲘⲈ ϨⲰⲞⲨ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲈⲨϨⲀⲒ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚϨⲒⲞⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲈⲢⲈ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲞⲤ ⲕ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲈϤⲈⲦⲂⲂⲞⲤ. ⲈⲀϤⲔⲀⲐⲀⲢⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠϪⲰⲔⲘ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲦⲀϨⲈ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀϤ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲈⲤⲦⲀⲒⲎⲨ ⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϪⲰϨⲘ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲎⲦⲰⲖⲘ ⲎⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲦⲰⲖⲘ. ⲕ̅ⲏ̅ ϢϢⲈ ⲆⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲚϨⲞⲞⲨⲦ ⲈⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨϨⲒⲞⲘⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲨⲤⲰⲘⲀ. ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲈϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲈϨ ⲘⲈⲤⲦⲈ ⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲤⲀⲚⲞⲨϢⲤ. ⲚϤⲐⲀⲖⲠⲈⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲗ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲔⲀ ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲚⲤⲰϤ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ. ⲚϤⲦⲰϬⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲠⲈ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲈⲢⲈ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲦⲈϤϨⲈ. ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ.