ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ. ⲃ̅ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈ ⲠⲈⲔⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲎⲦ ⲅ̅ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲔ. ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲢⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲇ̅ ⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲘⲠⲢϮⲚⲞⲨϬⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚϢⲎⲢⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲀⲚⲞⲨϢⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲘⲚ ⲠⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲉ̅ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲦⲰⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲈⲒⲀ ⲚϬⲀⲞⲨⲞⲚ ⲀⲚ ϨⲰⲤ ⲢⲈϤⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲮⲨⲬⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲍ̅ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ. ⲏ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀⲀⲀϤ. ϤⲚⲀϪⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲒⲦⲈ ϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲒⲦⲈ ⲢⲘϨⲈ. ⲑ̅ ⲚϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ ⲀⲢⲒⲢⲈ ⲚⲀⲨ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚϬⲰⲚⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲠⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒϨⲞ ϨⲀϨⲦⲎϤ. ⲓ̅ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲘϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲔⲞⲦⲤ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲘⲒϢⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲈⲒⲔⲀⲔⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲈⲔ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲀϪⲢⲞ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠϨⲰⲔ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲰⲦϨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲰⲚ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲈϢⲘⲤⲞⲦⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲈⲦϪⲈⲢⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲚⲦⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲀⲒⲀ ⲘⲠⲞⲨϪⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ϢⲖⲎⲖ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲤⲢϤⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲤⲞⲠⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ϨⲀⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲀⲒ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰⲒ. ⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ. ⲕ̅ ⲠⲀⲒ ⲈϮⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲨⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ϨⲚ ⲘⲘⲢⲢⲈ. ϪⲈ ⲈⲒⲈⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϢⲈ ⲈⲦⲢⲀϪⲞⲞϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲀⲞⲨⲰ ϪⲈ ⲈⲒⲢⲞⲨ ϤⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲤⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ. ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲚⲞⲨⲰ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲅ̅ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲒⲰⲦ. ⲘⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲈ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ