ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲀⲨϢⲈⲖⲈⲈⲦ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲔⲀⲚⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨ. ⲃ̅ ⲀⲨⲦⲰϨⲘ ⲆⲈ ϨⲰⲰϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲰⲰⲦ ⲚⲎⲢⲠ. ⲠⲈϪⲈ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲘⲚⲦⲞⲨ ⲎⲢⲠ ⲘⲘⲀⲨ. ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲢⲈⲞⲨⲈϢⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲀⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ. ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲰⲦϨ. ϪⲈ ⲠⲈⲦϤⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲢⲒϤ. ⲋ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲤⲞ ⲆⲈ ⲚϨⲨⲆⲢⲒⲀ ⲚⲰⲚⲈ ⲈⲨⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲈⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲂⲂⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲞⲨⲈⲒ ⲦⲞⲨⲈⲒ ϢⲰⲠ ⲘⲘⲈⲦⲢⲎⲦⲎⲤ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲘⲈϨ ⲚϨⲨⲆⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲀϨⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨⲰⲦϨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲈⲒⲚⲈ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲦⲢⲒⲔⲖⲒⲚⲞⲤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒⲚⲈ. ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲢⲬⲒⲦⲢⲒⲔⲖⲒⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲰⲠⲈ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ ⲈⲀϤⲢ ⲎⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲠⲈ. ⲚⲢⲈϤⲞⲨⲰⲦϨ ⲆⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲨⲘⲈϨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲠⲈ. ⲀⲠⲀⲢⲬⲒⲦⲢⲒⲔⲖⲒⲚⲞⲤ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲀ ⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲓ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈϢⲀⲨⲔⲀ ⲠⲎⲢⲠ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲀⲚϮ ϨⲈ ϢⲀⲨⲔⲀ ⲠⲈⲦϬⲞϪⲂ. ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲎⲢⲠ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲒⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀϤ ϨⲚ ⲔⲀⲚⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϬⲰ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲨⲈⲒ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲈⲨϮ ⲈϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲒⲦⲎⲤ ⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈ ⲞⲨⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲜ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲚⲚⲞⲨϨ ⲀϤⲚⲈϪ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲠⲰϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲢⲢⲈϤϪⲒ ⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲞⲢϢⲢ ⲚⲚⲈⲨⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈⲦϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϬⲢⲞⲞⲘⲠⲈ. ϪⲈ ϤⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲘⲠⲢⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲎⲈⲒ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲚⲎⲈⲒ ⲘⲘⲀ ⲚⲈϢⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲔⲰϨ ⲘⲠⲈⲔⲎⲈⲒ ⲚⲀⲞⲨⲞⲘⲚⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲠⲈⲦⲔⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲔⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲀⲨⲢ ϨⲘⲈⲦⲀⲤⲈ ⲢⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲘⲠⲈⲒⲢⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲔ ⲔⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚϤ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲀⲨⲢ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲘⲀⲒⲚ ⲈⲚⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈϤⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲞⲨⲀ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲢⲰⲘⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϨⲘ ⲠⲢⲰⲘⲈ.