ⲅ̅
ⲁ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲈⲨⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲠⲈ. ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲈⲒ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲤⲀϨ ⲈⲀⲔⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲈⲢⲚⲈⲒⲘⲀⲒⲚ ⲈⲦⲔⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲅ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲈⲨⲦⲘϪⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ. ⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲤⲈⲚⲀϪⲠⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲈⲀϤⲢϨⲖⲖⲞ. ⲘⲎ ⲞⲨⲚ ϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲚⲤⲈϪⲠⲞϤ. ⲉ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲈⲨⲦⲘϪⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲚⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ. ⲍ̅ ⲘⲠⲢⲢϢⲠⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨϪⲠⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ. ⲏ̅ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲒϤⲈ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦϤⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲨⲰ ⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲄⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲦⲰⲚ ⲎⲈϤⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲑ̅ ⲀⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲢⲈϢ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲈⲒϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ. ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲒϢⲀⲚϪⲰ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲚⲀ ⲦⲠⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲒⲤⲈ ⲘⲠϨⲞϤ ϨⲚ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨϪⲈⲤⲦ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲈⲔⲰ ⲚⲀϤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈϤϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲚⲚⲈⲨ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲀⲚ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲤⲈⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲎⲆⲎ ⲀⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲘⲠϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲈⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲢⲰⲘⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ. ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲞⲞⲨ ⲠⲈ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲒⲢⲈ ⲚⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ϤⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨϪⲠⲒⲈ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ ϪⲈ ⲤⲈϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦⲒⲢⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲘⲈ ϢⲀϤⲈⲒ ϢⲀ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲀⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲔⲈⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ϨⲚ ⲀⲒⲚⲰⲚ ϨⲀⲦⲚ ⲤⲀⲖⲈⲒⲘ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲚϨⲀϨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲎⲨ ⲠⲈ ⲈⲨϪⲒ ⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲚⲈϪ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲌⲎⲦⲎⲤⲒⲤ ϬⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲘ ⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲦⲂⲂⲞ ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲠⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲀⲔ ϨⲒ ⲠⲒⲔⲢⲞ ⲘⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲚⲦⲀⲔⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲠⲈ ⲚⲦⲞϤ ϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲎⲨ ⲈⲢⲀⲦϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϪⲒ ⲖⲀⲀⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲤⲈⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ ϨⲀ ⲐⲎ ⲘⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲠⲈϢⲂⲎⲢ ⲆⲈ ⲘⲠⲀ ⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ ϤⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲀ ⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲠⲀⲢⲀϢⲈ ϬⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲗ̅ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲒⲤⲈ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲀⲐⲂⲂⲒⲞ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ϤϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲤⲞⲦⲘⲈϤ ϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ϪⲒ ⲚⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲀϤⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲈϤϪⲰ ⲚⲚϢⲀϪⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ Ϯ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨϢⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲠⲒⲰⲦ ⲘⲈ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϤⲚⲀⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϬⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.