ⲇ̅
ⲁ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϬⲈ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈϨⲞⲨⲈⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲃ̅ ⲔⲀⲒⲦⲞⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲈϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈ. ⲅ̅ ⲀϤⲔⲰ ⲚⲤⲰϤ ⲚϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲞⲚ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲇ̅ ⲚⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲀ. ⲉ̅ ⲀϤⲈⲒ ϬⲈ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲦⲈ ⲦⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲤⲨⲬⲀⲢ ϨⲀⲦⲘ ⲠϬⲰⲘ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲦⲀⲀϤ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ. ⲋ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲠⲎⲄⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲒⲤⲈ ⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲒ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲀϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲠⲎⲄⲎ. ⲚⲈ ⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠⲤⲞ ⲠⲈ. ⲍ̅ ⲀⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲘⲈϨⲘ ⲞⲞⲨ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲀⲨⲈⲒⲤ ⲦⲀⲤⲰ. ⲏ̅ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ. ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀⲤ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲔⲞⲨⲈϢⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ ⲈⲀⲚⲄ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲘⲈⲢⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲰϨ ⲚⲘⲚⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ. ⲓ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲆⲰⲢⲈⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲒⲤ ⲦⲀⲤⲰ. ⲚⲦⲞ ⲚⲈⲢⲈⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲚϤϮ ⲚⲈ ⲚⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲞⲚϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲔⲀⲆⲞⲤ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ⲀⲨⲰ ⲦϢⲰⲦⲈ ϢⲞⲔϨ. ⲈⲨⲚⲦⲀⲔ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲞⲚϨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲚⲀⲀⲔ ⲈⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲦϢⲰⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲀϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲦⲂⲚⲞⲞⲨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲞⲞⲨ ϤⲚⲀⲈⲒⲂⲈ ⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲦⲤⲰ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲠⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲀϤ. ⲚⲚⲈϤⲈⲒⲂⲈ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲈϮⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲀϤ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲞⲨⲠⲎⲄⲎ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤϤⲰϬⲈ ⲈⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲘⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲈⲒⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀⲈⲒ ⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲚⲀⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲈⲈⲒⲘⲀ ⲈⲘⲈϨ ⲘⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲞⲨϨⲀⲈⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒ ⲈⲠⲈⲈⲒⲘⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲚϮ ϨⲀⲈⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲚϮ ϨⲀⲈⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀϪⲒ ϮⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲀⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲈⲈϤ ⲘⲠⲞⲨϨⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲘⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϪⲞⲞϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲕ̅ ⲚⲦⲀ ⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲞⲨⲰϢⲦ ϨⲒϪⲚ ⲠⲈⲒⲦⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲘⲀ ⲈⲦϢⲈ ⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲎⲨ ⲈⲚⲦⲈⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲀⲚ ⲘⲠⲒⲰⲦ ⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲦⲞⲞⲨ ⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲚⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲢⲈϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲈⲚ ⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲒⲰⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲘ ⲞⲨⲘⲈ. ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲄⲀⲢ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲈⲨⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲘⲞⲨⲘⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲘⲈⲤⲤⲒⲀⲤ ⲚⲎⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢϢⲀⲚⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲒ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲈ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ϪⲈ ⲚⲈϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ. ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲔϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲎⲀϨⲢⲞⲔ ⲔϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲔⲰ ⲚⲦⲈⲤϨⲨⲆⲢⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲀⲘⲎⲈⲒⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲨ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲀϤϪⲰ ⲈⲢⲞⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲒⲀⲀⲨ. ⲘⲎⲦⲒ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲗ̅ ⲚⲈⲨⲚⲎⲨ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ ⲞⲨⲰⲘ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲢⲈ ⲈⲨⲞⲘⲤ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϬⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲦⲀ ⲞⲨⲀ ⲈⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲞⲨⲰⲘ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲦⲀϨⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤϨⲰⲂ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲘⲎ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲚⲈ ⲚⲦⲈⲠⲰϨⲤ ⲈⲒ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϤⲒ ⲚⲈⲦⲚⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲬⲰⲢⲀ ϪⲈ ⲎⲆⲎ ⲀⲨⲞⲨⲂⲀϢ ⲈⲞϨⲤⲞⲨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲰϨⲤ ⲚⲀϪⲒ ⲞⲨⲂⲈⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲈⲦϪⲞ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲰϨⲤ ⲈⲨⲈⲢⲀϢⲈ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲘⲈ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲦϪⲞ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲈⲦⲰϨⲤ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲈⲨⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲰϨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲈⲢⲞϤ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨϢⲠ ϨⲒⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲨϨⲒⲤⲈ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲀϤϪⲰ ⲚⲀⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲒⲀⲀⲨ. ⲙ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ϬⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲤⲀⲘⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ⲈϬⲰ ϨⲀ ϨⲦⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϬⲰ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈϤϢⲀϪⲈ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ. ϪⲈ ⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲎⲢ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲘⲚⲦⲈ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲀⲒⲞ ϨⲘ ⲠⲈϤϮⲘⲈ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲞⲤ ⲈⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϨⲘ ⲠϢⲀ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲚⲈⲀⲨⲈⲒ ⲈⲠϢⲀ ⲠⲈ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲔⲀⲚⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲢⲈ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲢⲎⲢⲠ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲂⲀⲤⲒⲖⲒⲔⲞⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϢⲰⲚⲈ ϨⲚ ⲔⲀⲪⲀⲢⲚⲀⲞⲨⲘ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲀϤⲂⲰⲔ ϢⲀⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϤⲦⲀⲖϬⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ. ⲚⲈϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲚⲀⲨ ⲈϨⲈⲚⲘⲀⲒⲚ ⲚⲘ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ. ⲚⲚⲈⲦⲘⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲂⲀⲤⲒⲖⲒⲔⲞⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲞⲨ. ⲛ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ⲞⲚϨ. ⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞϤ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ⲞⲚϨ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲀϤϪⲚⲞⲨⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲠⲚⲀⲨ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲦⲞⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲠⲈϨⲘⲞⲘ ⲔⲀⲀϤ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲤⲀϤ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲠⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲎⲈⲒ ⲦⲎⲢϤ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲠⲘⲈϨ ⲤⲚⲀⲨ ⲘⲘⲀⲒⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀϤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ.