ⲉ̅
ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲠϢⲀⲀ ⲠⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲃ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ⲆⲈ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϨⲒϪⲚ ⲦⲈⲠⲢⲞⲂⲀⲦⲒⲔⲎ. ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲎⲆⲤⲀⲒⲆⲀ ⲈⲢⲈϮ ⲚⲤⲦⲞⲀ ϨⲒϪⲰⲤ. ⲅ̅ ⲚⲈⲨⲚⲔⲞⲦⲔ ϨⲀ ⲚⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲚⲈⲦϢⲰⲚⲈ ⲚϬⲀⲖⲈ ⲚⲘⲚⲂⲖⲖⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϢⲞⲨⲰⲞⲨ. ⲇ̅ [—] ⲉ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲀϤⲢ ⲘⲀⲂ ϢⲘⲎⲚⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈϤϢⲰⲚⲈ. ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀⲒ ⲈϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲈⲀϤⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀϤⲰⲤⲔ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲔⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨϪⲀⲒ. ⲍ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϢⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚϮ ⲢⲰⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲠⲘⲞⲞⲨ ⲦⲰϨ ⲈϤⲈⲚⲞϪⲦ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲦⲔⲞⲖⲨⲘⲂⲎⲐⲢⲀ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲈⲔⲈⲞⲨⲀ ⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚⲄ ⲚⲄϤⲒⲠⲈⲔϬⲖⲞϬ ⲚⲄⲘⲞⲞϢⲈ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϤⲒ ⲠⲈϤϬⲖⲞϬ ⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ. ⲚⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲖⲞ ϪⲈ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲦⲞ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ⲈϤⲒⲠⲈⲔϬⲖⲞϬ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲖϬⲞⲒ. ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲈⲔϬⲖⲞϬ ⲚⲄⲘⲞⲞϢⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ϤⲒⲦϤ ⲚⲄⲘⲞⲞϢⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲖⲞ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ⲀϤⲤⲈϨⲦϤ. ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎⲎ ϢⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲔⲞⲨϪⲀⲒ. ⲘⲠⲢⲔⲞⲦⲔ ⲈⲢⲚⲞⲂⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈ ⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲠⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲔ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲀϤⲦⲀⲘⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲖϬⲞⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲒⲰⲔⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲢϨⲰⲂ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲢϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚⲈϤⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϢⲰϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲈⲢ ⲖⲀⲀⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲀⲀϤ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲒⲰⲦ ⲈϤⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲠϢⲎⲢⲈ ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ϤⲚⲀⲀⲀⲨ. ⲕ̅ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲘⲈ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲞϤ ⲈϨⲈⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲚⲀⲀⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢϢⲠⲎⲢⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲀⲚϨⲞⲞⲨ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲦⲀⲚϨⲈ ⲚⲈⲦϤⲞⲨⲀϢⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲒⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ ⲀϤⲦⲀⲀⲤ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲕ̅ⲅ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲦⲀⲒⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲘⲠⲒⲰⲦ. ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲦⲀⲒⲞ ⲀⲚ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲚϤⲦⲀⲒⲞ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲰⲚϨ. ⲕ̅ⲉ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲤⲈⲚⲀⲰⲚϨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲠⲰⲚϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲢⲈϤⲔⲰ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲰⲚϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲎⲨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲚ ⲚⲦⲀⲪⲞⲤ ⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲨⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲰⲚϨ. ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲨⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲔⲢⲒⲤⲒⲤ. ⲗ̅ ⲘⲘⲚϬⲞⲘ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈϮⲤⲰⲦⲘ ⲈⲈⲒⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲞⲨⲘⲈⲈ ⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲈ ⲈⲒϢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲠⲀⲞⲨⲰϢ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲀ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒϢⲀⲚⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲒ. ⲦⲀⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲠⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲀⲨⲰ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲀⲢⲞⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲘⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒϪⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲞⲨϪⲀⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲚⲈ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲠϨⲎⲂⲤ ⲈⲦⲘⲞⲨϨ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲢⲞⲨⲞⲒⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲈⲖⲎⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲒⲚ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲚⲀⲀⲀⲤ ⲈⲦⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ. ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈϪⲞⲔⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲤⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲒ. ⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲤⲘⲎ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲚⲈϨ ⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈϨⲢⲂ ⲚⲦⲀϤ ⲗ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠⲎ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲑ̅ ϨⲞⲦϨⲦ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ. ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ. ⲙ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲒ ⲘⲠⲰⲚϨ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲒϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲢⲰⲘⲈ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒⲤⲞⲨⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲦⲚϪⲒⲦ. ⲈϢⲀⲢⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒⲦϤ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀϢ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲚ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲘⲠⲢⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲚⲀⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲒⲰⲦ. ϤϢⲞⲞⲠ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ. ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ. ⲀⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲚⲈⲤϨⲀⲒ ⲘⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ.