ⲓ̅
ⲁ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲞϨⲈ ⲚⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲞⲨⲰⲦⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲔⲈⲤⲀ. ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲞⲞⲚⲈ ⲠⲈ. ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲞ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠϢⲰⲤ ⲚⲚⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲅ̅ ⲠⲀⲒ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲈⲘⲚⲞⲨⲦ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲰ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈϤⲤⲘⲎ ⲀⲨⲰ ϢⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲨⲢⲀⲚ ⲚϤⲚⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲇ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ. ϢⲀϤⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲀ ⲦⲈⲨϨⲎ ⲀⲨⲰ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰϤ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈϤⲤⲘⲎ. ⲉ̅ ⲚⲚⲈⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲤⲀ ⲞⲨϢⲘⲘⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲚⲀⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲤⲘⲎ ⲚⲚϢⲘⲘⲞ. ⲋ̅ ⲦⲈⲈⲒⲠⲀⲢϨⲞⲒⲘⲒⲀ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲀⲨ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲰⲤ ⲚⲚⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ϨⲈⲚⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲤⲞⲞⲚⲈ ⲚⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲞ. ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ. ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϤϨⲈ ⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲞⲞⲚⲈ. ⲓ̅ ⲠⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲘⲈϤⲈⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲖⲀⲀⲨ. ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϨⲰϤⲦ ⲀⲨⲰ ⲚϤϢⲰⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲀⲔⲞ. ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈϪⲒ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲰⲤ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲠϢⲰⲤ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϢⲀϤⲔⲀ ⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϨⲀ ⲚⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠϪⲀⲒⲂⲈⲔⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨϢⲰⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲚⲞⲨϤ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ϢⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲰⲚϢ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲀⲨⲰ ϢⲀϤⲔⲀ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ⲚϤⲠⲰⲦ. ⲀⲨⲰ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲞⲨⲰⲚϢ ⲦⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚϤϪⲞⲞⲢⲞⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨϪⲀⲒⲂⲈⲔⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈϤⲢⲞⲞⲨϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲀ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲰⲤ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲨⲰ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨⲈⲒ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲈⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲈⲒ. ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲰⲦ. ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲔⲰ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϨⲀ ⲚⲀⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲔⲈⲈⲤⲞⲞⲨ ⲈⲚϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲞϨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲞⲚ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲀⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞϨⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲞⲨϢⲰⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϪⲈ ϮⲚⲀⲔⲰ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲒⲈϪⲒⲦⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ϤⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲞⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲔⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ. ⲞⲨⲚϮ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲞⲨⲚϮ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϪⲒⲦⲤ. ⲦⲈⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲀⲒϪⲒⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲤⲬⲒⲤⲘⲀ ⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ. ⲕ̅ ⲚⲈⲨⲚ ϨⲀϨ ⲆⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲰ ϤⲖⲞⲂⲈ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲀ ⲞⲨⲀ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲈϤⲞ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ. ⲘⲎ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲚⲞⲨⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲨⲰⲚ ⲚⲂⲂⲀⲖ ⲚⲂⲂⲖⲖⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲞⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠϪⲒ ⲀⲈⲒⲔ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲈ ⲦⲈⲠⲢⲰ ⲦⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ϨⲀ ⲦⲈⲤⲦⲞⲀ ⲚⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲔⲰⲦⲈ ϬⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϢⲀ ⲦⲚⲀⲨ ⲔϤⲒ ⲘⲠⲈⲚϨⲎⲦ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϪⲒⲤ ⲚⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ. ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲚ ⲚⲀⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲈⲤⲞⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ϢⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ ⲀⲨⲰ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲨϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲦⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲀϬⲒϪ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ϤϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲖⲖⲀⲀⲨ ⲈⲦⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲒϪ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ. ⲗ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲘ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀⲨϤⲒ ⲰⲚⲈ ⲞⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲒⲦⲤⲀⲂⲰⲦⲚ ⲈϨⲀϨ ⲚϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲀϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲦⲈⲦⲚϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲚⲚⲈⲚⲚⲀϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲦⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲒⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲚⲦⲔ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲚϤⲤⲎϨ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲘⲞⲤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲰⲠⲈ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲚⲦⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲈⲒⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲒⲰⲦ ⲦⲂⲂⲞϤ ⲀϤⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔϪⲈ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚϮⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲠⲢⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲈϢϪⲈ ϮⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲔⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲒⲰⲦ ϢⲞⲞⲠ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮϨⲘ ⲠⲒⲰⲦ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲞⲚ ⲚⲤⲀ ϬⲞⲠϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨϬⲒϪ ⲙ̅ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲞⲚ ⲈⲠⲒⲔⲢⲞ ⲘⲠⲒⲞⲢⲆⲀⲚⲎⲤ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈϤⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϬⲰ ⲘⲘⲀⲨ ⲙ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲂⲰⲔ ϢⲀⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲘⲈⲚ ⲘⲠϤⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲀⲒⲚ. ϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲞⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϨⲀϨ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ.