ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϢⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠϮⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ. ⲃ̅ ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲦⲈϨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲈⲦ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲤϤⲰ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ. ⲅ̅ ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ϬⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤϢⲰⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲒϢⲰⲚⲈ ⲚⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲉ̅ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲚⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ. ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϬⲈ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϬⲰ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ. ⲍ̅ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲞⲚ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲘⲀⲨ. ⲑ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲈϤϪⲒϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ. ϢⲀϤϪⲒ ϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲠⲰⲂϢ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲞⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲒⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲂⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲀⲘⲚⲦⲎ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲠⲈ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲤⲞⲚ. ⲕ̅ ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ. ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ. ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲈⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲔⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲔⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϤⲚⲀⲰⲚϨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲚⲞⲔ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲤⲀϨ ⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ. ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ. ⲗ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϮⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲒ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲤⲚⲞϪⲤ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ. ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ. ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲞⲦ ⲗ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲄⲚⲀⲨ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲐⲈ ⲈⲦϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲂⲂⲀⲖ ⲘⲠⲂⲖⲖⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲈϤⲞⲞⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲠⲎⲖⲀⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚⲈ ϨⲒ ⲢⲰϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲎⲆⲎ ⲀϤⲢⲤⲦⲞⲒ ⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ. ⲙ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲀⲨϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲢⲈⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀϤ ⲚϤⲂⲰⲔ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲙ̅ⲋ̅ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀⲨ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϬⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲒⲚ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲈⲚϢⲀⲚⲔⲀⲀϤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲚⲤⲈϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ. ⲛ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲖⲞⲄⲒⲌⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲛ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲞⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲛ̅ⲅ̅ ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦϨⲎⲚ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲀⲒⲘ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ϨⲀ ⲐⲎ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲂⲂⲞⲞⲨ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲠⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲚⲆⲞ ϬⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ. ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ.