ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲤⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲃ̅ ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲆⲈⲒⲠⲚⲞⲚ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ. ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲎϪ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲅ̅ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲀⲤϪⲒ ⲚⲞⲨⲖⲒⲦⲢⲀ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲚⲚⲀⲢⲆⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲔⲎ ⲈⲚⲀϢⲈ ⲤⲞⲨⲚⲦⲤ ⲀⲤⲦⲰϨⲤ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲰⲦⲈ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ ϨⲘ ⲠϤⲰ ⲚⲦⲈⲤⲀⲠⲈ. ⲀⲠⲎⲒ ⲆⲈ ⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲦⲞⲒ ⲘⲠⲤⲞϬⲚ. ⲇ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲉ̅ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨϮ ⲠⲈⲈⲒⲤⲞϬⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϢⲘⲚⲦ ϢⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲚⲤⲈⲦⲀⲀⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ. ⲋ̅ ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ. ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈϤⲢⲞⲞⲨϢ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚϨⲎⲔⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲄⲖⲰⲤ ⲤⲞⲔⲞⲘⲞⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲈϤϨⲰϤⲦ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲖⲰⲦⲚ ϨⲀⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲔⲀⲈⲒⲤⲈ. ⲏ̅ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚϮ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲑ̅ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ϤⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲓ̅ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲠⲔⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ϨⲀϨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲂⲎⲔ ⲈⲦⲂⲎⲎ ⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲈⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨϪⲒ ⲚϨⲈⲚⲂⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚⲂⲚⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ. ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲦⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲈ ⲈⲨⲈⲒⲰ ⲀϤⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ. ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲦϢⲈⲈⲢⲈ ⲚⲤⲒⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲞⲨⲢⲢⲞ ⲚⲎⲨ ⲚⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲤⲎϬ ⲚⲈⲒⲰ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲢⲠⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲤⲎϨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲈϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀϤⲢⲠⲈⲒⲘⲀⲒⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ϬⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϮϨⲎⲨ ⲀⲚ ⲖⲖⲀⲀⲨ. ⲈⲒⲤ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ ⲚⲈⲨⲚ ϨⲈⲚⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲂⲎⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠϢⲀ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ϬⲈ ⲀⲨϮ ⲠⲈⲨⲞⲒ ⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲆⲤⲀⲒⲆⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲈⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲈⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ. ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲘ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲘⲦⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲚⲤⲞⲨⲞ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲤⲘⲞⲨ ϢⲀⲤϬⲰ ⲘⲀⲨⲀⲀⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϢⲀⲤϮ ⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲚⲀϢⲰϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϤⲚⲀⲤⲞⲢⲘⲈⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲘⲞⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϤⲚⲀϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲔⲈⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲒ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲦⲀⲒⲞϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲀⲨⲰ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀϪⲞⲞϤ. ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲀⲦⲞⲨϪⲞⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ. ⲀⲨⲤⲘⲎ ϬⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ϪⲈ ⲀⲒϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϮⲚⲀϮ ⲈⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨϨⲢⲞⲨ ⲘⲠⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲗ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲦⲈⲒⲤⲘⲎ ⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲦⲈ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲀⲤⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ϮⲚⲀⲤⲈⲔ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϢⲀⲢⲞⲈⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲈϤϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲈϤⲤⲎⲘⲀⲚⲈ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲚ ⲀϢ ⲘⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈⲨϪⲈⲤⲦ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲔⲞⲨⲈⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲦⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ. ⲗ̅ⲋ̅ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ. ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲞⲨⲞⲒⲚ. ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲀϤϨⲞⲠϤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲚⲈⲒⲘⲀⲒⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲀϤⲀⲀⲨ ⲘⲠⲈⲨⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲏ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲚϨⲢⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϬⲂⲞⲈⲒ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲀϤϬⲰⲖⲠ ⲈⲚⲒⲘ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲠⲞⲨϢ ϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲞⲚ ⲚϬⲒ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲙ̅ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲘ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲘ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲚⲞⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲚⲤⲈⲔⲞⲦⲞⲨ ⲦⲀⲦⲀⲖϬⲞⲞⲨ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ϪⲈ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲙ̅ⲃ̅ ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲀϨⲀϨ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲨϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲠⲞⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲞⲤ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ. ⲚⲈϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲈⲒ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲚⲦⲀⲈⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲚⲈϤϬⲰ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲚϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲈⲒⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲚⲀϨⲘⲈϤ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲀⲐⲈⲦⲒ ⲘⲘⲞⲈⲒ ⲈⲚϤϪⲒ ⲀⲚ ⲚⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲠⲈⲦⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞϤ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲙ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲒϢⲀϪⲈ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲦⲀⲨⲞϤ. ⲛ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲦⲈ. ⲚⲈϮϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈϮϢⲀϪⲈ ⲘⲘⲞⲤ.