ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ϨⲀ ⲐⲎ ⲆⲈ ⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲦⲈϤⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ ϪⲈ ⲈϤⲈⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚϤⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲒⲰⲦ. ⲈⲀϤⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨϤ ⲚⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲞⲨ ϢⲀⲂⲞⲖ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲞⲨⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲀ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲞⲨⲰ ⲈϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲠϨⲎⲦ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲅ̅ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲒⲰⲦ ϮⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲈϤϬⲒϪ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲚⲀ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲇ̅ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚϤ ϨⲘ ⲠⲆⲈⲒⲠⲚⲞⲚ ⲀϤⲔⲀ ⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲖⲈⲚⲦⲒⲞⲚ ⲀϤⲘⲞⲢϤ ⲘⲘⲞϤ ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲈϪ ⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲖⲈⲔⲀⲚⲎ ⲀϤⲀⲢⲬⲒⲚⲈⲒⲰ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲞⲦⲞⲨ ⲘⲠⲖⲈⲚⲦⲒⲞⲚ ⲈⲦⲘⲎⲢ ⲘⲘⲞϤ ⲋ̅ ⲀϤⲈⲒ ϬⲈ ϢⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲎ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲀ ⲚⲀⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ. ⲍ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲞⲔ ⲚⲄⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲔⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲔⲀⲀⲔ ⲈⲈⲒⲀ ⲢⲀⲦ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲒⲦⲘⲈⲒⲀ ⲢⲀⲦⲔ ⲘⲚⲦⲔ ⲘⲈⲢⲞⲤ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚⲀⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲀ ⲚⲀⲔⲈϬⲒϪ ⲚⲘ ⲦⲀⲀⲠⲈ. ⲓ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲰⲔⲘ ⲚϤⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲈⲒⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲦⲂⲂⲎⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲎⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲎⲢⲦⲚ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲂⲂⲎⲨ ⲀⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰ ϬⲈ ⲈϤⲈⲒⲰ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲀϤϪⲒⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ. ⲀϤⲚⲞϪϤ ⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϬⲈ ⲀⲒⲀ ⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲀϨ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϢϢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲈⲒⲀ ⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒⲦⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲀⲀⲤ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲚ ϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲚⲀⲀⲀϤ ⲈⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲚⲀⲀⲀϤ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲀⲒⲀⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲀⲀⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲈⲈⲒϪⲈⲢⲰⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲞⲒⲔ ⲀϤϤⲒ ⲠⲈϤϮⲂⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲈⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲘⲠⲀⲦϤϢⲰⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈϤϢⲀⲚϢⲰⲠⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ. ⲕ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦϪⲒ ⲘⲠⲈϮⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ. ⲈϤϪⲒ ⲘⲘⲞⲈⲒ. ⲠⲈⲦϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϤϪⲒ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲨϬⲰϢⲦ ϬⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲨⲀⲠⲞⲢⲒ ϪⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲒⲘ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤⲚⲎϪ ⲈⲔⲞⲨⲚϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈⲒⲤ ⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲕ̅ⲇ̅ ⲀϤϪⲰⲢⲘ ϬⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϪⲚ ⲞⲨϤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦϤϢⲀϪⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲠⲎ ϬⲈ ⲚⲞϪϤ ⲈϪⲚ ⲦⲘⲈⲤⲐⲎⲦ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲠⲈϮⲚⲀⲤⲈⲠⲠⲞⲈⲒⲔ ⲦⲀⲦⲀⲀϤ ⲚⲀϤ Ⲡ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲈⲠ ⲠⲞⲒⲔ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈϤϪⲒ ⲠⲞⲒⲔ ⲀⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲠⲈⲦⲔⲚⲀⲀⲀϤ ⲀⲢⲒϤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲎϪ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲢⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲠⲈⲄⲖⲰⲤ ⲤⲞⲔⲞⲘⲞⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ. ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϢⲈⲠ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠϢⲀ ⲎϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈϮ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ. ⲗ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ϬⲈ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲚϬⲒ ⲠⲎ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲆⲈ ⲦⲈ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀϤϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϤⲚⲀϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈϮ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲦⲈⲦⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϢⲈⲒ ⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ. ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲠⲖⲎⲚ ϮϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲂⲂⲢⲢⲈ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒⲘⲈⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲗ̅ⲉ̅ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲔⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀ ⲂⲰⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲚⲀϢⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲒ ⲀⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲈⲔⲈⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲈⲒ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲚϮⲚⲀⲞⲨⲀϨⲦ ⲚⲤⲰⲔ ⲀⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ϮⲚⲀⲔⲰ ⲚⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲔⲚⲀⲔⲀ ⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ϨⲀⲢⲞⲒ. ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲠⲔⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ.