ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲃ̅ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ⲘⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ. ⲈⲚⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲚⲈⲒⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲤⲂⲦⲈ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲎⲦⲚ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲈⲒϢⲀⲚⲂⲰⲔ ⲦⲀⲤⲂⲦⲈ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲎⲦⲚ ϮⲚⲎⲨ ⲞⲚ ⲦⲀϪⲒ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϢⲀⲢⲞⲈⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀ ⲈⲢⲞϤ. ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ. ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲔⲚⲀ ⲈⲦⲰⲚ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲦⲚⲚⲀϢ ⲤⲞⲨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ. ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲎⲨ ϢⲀⲠⲒⲰⲦ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ. ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲨⲰⲚⲦ. ⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲞⲨⲚ ⲠⲀⲔⲈⲒⲰⲦ. ⲀⲨⲰ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲚ ⲈⲠⲈⲔⲈⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ϨⲰ ⲈⲢⲞⲚ. ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲈⲒⲞⲨⲞⲒϢ ⲦⲎⲢϤ ϮⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲔⲤⲞⲨⲰⲚⲦ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲈ. ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲔ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲚ ⲈⲠⲈⲔⲒⲰⲦ. ⲓ̅ ⲚⲄⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϨⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲆⲈ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦ ϤⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϨⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ. ⲈϢϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲠⲎ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲚⲀⲀⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲢ ⲚⲈⲦⲚⲀⲀⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲠⲀⲒ ϮⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲰⲦ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠϢⲎⲢⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲀⲒⲦⲒ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲠⲀⲒ ϮⲚⲀⲀⲀϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀⲤⲈⲠⲤ ⲠⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲘⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲘⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈϪⲒⲦϤ ϪⲈ ⲚϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ϤⲚⲀϬⲰ ϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚϤϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚϮⲚⲀⲔⲀ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲢⲪⲀⲚⲞⲤ. ϮⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈϮⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲈⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀⲰⲚϨ. ⲕ̅ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲦⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϨⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦⲈⲨⲚⲦϤ ⲚⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ. ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲘⲈⲢⲒⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀⲘⲈⲢⲒⲦϤ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨⲦ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲔⲀⲚⲀⲚⲒⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲈⲔⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨⲔ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲦⲘⲞⲨⲞⲚϨⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀ ⲚⲞⲨⲀ ⲘⲈⲢⲒⲦ. ϤⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲘⲈⲢⲒⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞϤ. ⲚⲦⲚⲦⲀⲘⲒⲞ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ ϨⲀϨⲦⲎϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲚϤⲘⲈ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϤⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲀⲚ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲰⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲒϢⲞⲞⲠ ϨⲀ ϨⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎⲦⲞⲤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲒⲰⲦ ⲚⲀⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲠⲘⲈⲨⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ. ⲕ̅ⲍ̅ ϮⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲦⲀⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲦⲰⲈⲒ ⲦⲈ ϮϮ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲀⲚ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϮⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤⲢϬ ⲰⲂ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲘⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ. ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲀⲀϤ ⲈⲢⲞⲒ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲒϪⲞⲞϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲘⲠⲀⲦϤϢⲰⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤϢⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲗ̅ ⲚϮⲚⲀϪⲈ ϨⲀϨ ϬⲈ ⲀⲚ ⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ϤⲚⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲦϤⲖⲀⲀⲨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲦⲞⲨⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ.