ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲠⲒⲔⲢⲞ ⲘⲠⲬⲒⲘⲀⲢⲞⲤ ⲘⲠⲔⲈⲆⲢⲞⲤ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲞⲨϢⲎⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲃ̅ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϨⲰⲰϤ ⲚϬⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲅ̅ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ϬⲈ ⲈⲀϤϪⲒ ⲚⲦⲈⲤⲠⲈⲒⲢⲀ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲘ ϨⲈⲚⲪⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲖⲀⲘⲠⲀⲤ ⲚⲘ ϨⲈⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ. ⲇ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϪⲰϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒ ⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲒⲘ. ⲉ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈϪⲈⲒⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲈϤⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ. ⲀⲨⲈⲒ ⲚⲤⲀ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲀⲨϨⲈ ⲈϪⲘⲠ ⲔⲀϨ. ⲍ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤϪⲚⲞⲨⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲒⲘ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ. ⲏ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲔⲀ ⲚⲀⲒ ⲦⲀⲢⲞⲨⲂⲰⲔ ⲑ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞϤ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲒⲦⲀⲔⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲤⲎϤⲈ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲀϤⲦⲞⲔⲘⲈⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲈϨⲦ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀϤⲤⲖⲠ ⲠⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ. ⲚⲈ ⲠⲢⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲠⲈ ⲘⲀⲖⲬⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ. ϪⲈ ⲚⲞⲨϪⲈ ⲚⲦⲈⲔⲤⲎϤⲈ ⲈⲠⲈⲤⲔⲞⲈⲒϨ. ⲠϪⲰ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲘⲎ ⲚϮⲚⲀⲤⲞⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲤⲠⲈⲒⲢⲀ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲬⲒⲖⲒⲀⲢⲬⲞⲤ ⲚⲘ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨϬⲰⲠⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲘⲞⲢϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲦϤ ϢⲀ ⲀⲚⲚⲀⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲚⲈ ⲠϢⲞⲘⲚⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲓ̅ⲇ̅ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ϢⲞϪⲚⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲆⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲘ ⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲨⲖⲎ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲘⲒⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈ ⲂⲂⲞⲖ ϨⲒⲢⲘ ⲠⲢⲞ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲦⲈⲘⲚⲞⲞⲦⲈ ⲀϤϪⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲓ̅ⲍ̅ ⲦϨⲘϨⲀⲖ ⲆⲈ ⲚⲘⲚⲞⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ⲞⲚ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲎ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲈⲨⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲘ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈⲀⲨϪⲈⲢⲈ ⲞⲨϢⲀϨ ⲈⲨⲐⲘⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠϪⲀϤ ⲂⲂⲞⲖ. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲚⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϤⲐⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲚⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈϤⲤⲂⲰ ⲕ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲀⲒϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲒϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠϨⲰⲠ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔϪⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲀϪⲚⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲚⲀⲨ. ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲞⲞⲨ ⲞⲨⲀ ⲚⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲀϤⲢⲈϨⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲀⲀⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲞⲨⲰϢⲂ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲔⲀⲔⲰⲤ ⲀⲒϢⲀϪⲈ ⲀⲢⲒ ⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀ ⲠⲀⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈϢϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲆⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀϤϪⲞⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲀⲚⲚⲀⲤ ⲈϤⲘⲎⲢ ϢⲀ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϤⲐⲘⲞ ⲘⲘⲞϤ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ⲞⲚ ⲚⲦⲔⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲀⲠⲎ ⲀⲢⲚⲀ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈⲞ ⲨⲀ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲈⲨⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲤⲖⲠ ⲠⲈϤⲘⲀⲀϪⲈ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ϨⲚ ⲦⲈϢⲚⲎ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀϤⲀⲢⲚⲀ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲨϪⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ. ⲚⲈ ϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲂⲰⲔ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨⲤⲰⲰϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲀ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ. ⲗ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲚⲈ ⲘⲠⲀⲒ ⲢⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲀⲚ. ⲚⲈⲚⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲔ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ϪⲒⲦϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲔ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒ ⲚⲀⲚ ⲈⲘⲈⲨⲦ ⲖⲀⲀⲨ ⲗ̅ⲃ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞϤ ⲈϤⲤⲎⲘⲀⲚⲈ ϪⲈ ϨⲚ ⲀϢ ⲘⲘⲞⲨ ⲈϤⲚⲀⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲈⲔϪⲰ ⲘⲠⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲘⲀⲨⲀⲀⲔ. ϪⲈⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎⲦⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚⲄⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲠⲈⲔϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲔ ⲈⲦⲞⲞⲦ. ⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲀⲀϤ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲦⲀⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲈⲚⲈ ⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲈ ⲦⲀⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲈⲨⲚⲀⲘⲒϢⲈ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲨⲦⲀⲀⲦ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲀⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲚ ϬⲈ ⲚⲦⲔⲞⲨⲢⲢⲞ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲢⲢⲞ. ⲀⲚⲞⲔ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲞⲈⲒ ⲈⲠⲈⲒϨⲰⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲈⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲘⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲈ ϢⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲈⲒ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮϬⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲚⲀⲒⲦⲒⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲰⲚⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲔⲀ ⲞⲨⲀ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲦⲀⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲙ̅ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲔⲀ ⲠⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀ ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ. ⲂⲀⲢⲀⲂⲂⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲤⲞⲞⲚⲈ ⲠⲈ.