ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲀϤϪⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲘⲀⲤⲦⲒⲄⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀⲨϢⲈⲚⲦ ⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲀⲨϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲞⲨϢⲦⲎⲚ ⲚϪⲎϬⲈ ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲬⲀⲒⲢⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϮⲀⲀⲤ ⲚⲀϤ ⲠⲈ. ⲇ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲞⲚ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞⲞⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲚⲦϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚϮϬⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲚⲀⲒⲦⲒⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲉ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲚϢⲞⲚⲦⲈ ϨⲒϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲦⲈϢⲦⲎⲚ ⲚϪⲎϬⲈ ϨⲒⲰⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲢⲰⲘⲈ. ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϪⲒⲦϤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚϮϨⲎⲨ ⲀⲚ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲖⲞⲒϬⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲍ̅ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲞⲨⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ϢϢⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲀϤⲀⲀϤ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲏ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ. ⲀϤⲢϨⲞⲦⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲠⲢⲀⲒⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲚⲦⲔⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲚⲦⲞⲔ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲠϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲄⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲀⲚ. ⲚⲄⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚϮ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚϮ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲔⲀⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲈ ⲘⲚⲦⲔ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲀⲦ ⲈⲦⲞⲞⲦⲔ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲚⲞⲂⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲔⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲔⲀ ⲠⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲔ ⲠⲈϢⲂⲎⲢ ⲀⲚ ⲘⲠⲢⲢⲞ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈϮⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲢⲢⲞ ⲈϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲢⲢⲞ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲀϤⲈⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲐⲘⲤⲞϤ ⲈⲠⲂⲎⲘⲀ ⲞⲨⲘⲀ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲖⲒⲐⲞⲤⲦⲢⲰⲦⲞⲚ. ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲄⲀⲂⲂⲀⲐⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲈ ⲠⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲠ ⲤⲞⲞ ⲠⲈ ⲚⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲈⲦⲚⲢⲢⲞ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ϤⲒⲦϤ ϤⲒⲦϤ ⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲀⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲢⲢⲞ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲚⲦⲚ ⲔⲈⲢⲢⲞ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠⲢⲢⲞ ⲔⲀⲒⲤⲀⲢ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲦⲞⲦⲈ ϬⲈ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϪⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲚⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϤⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ. ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲘⲀ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚⲒⲞⲚ ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲄⲞⲖⲄⲞⲐ ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲎ ⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲔⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲞⲨⲀ ⲚⲤⲀ ⲠⲒⲤⲀ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ⲚⲤⲀ ⲠⲀⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲤϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲦⲒⲦⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲞϬϤ ⲈⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ. ⲚⲈϤⲤⲎϨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲰⲢⲀⲒⲞⲤ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲕ̅ ⲠⲈⲒⲦⲒⲦⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϨⲀϨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞϢϤ ϪⲈ ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲎϨ ⲘⲈⲚ ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲘⲘⲚⲦϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲘⲘⲚⲦⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲘⲠⲢⲤⲀϨϤ ϪⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲠⲎⲎ ⲠⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒ ⲤⲀϨϤ ⲀⲒⲤⲀϨϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨϪⲒ ⲠⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲀϤ ⲚϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚ ⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲔⲈϢⲦⲎⲚ ⲦⲈϢⲦⲎⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲦⲞⲢⲠ ⲀⲚ ⲈϪⲰⲤ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲨⲤⲀϨ ϤⲦⲞⲞⲨ ⲦⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲚⲠⲀϨⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲚⲈⲚⲒⲘ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲚⲀⲢ ⲦⲀ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲨⲠⲈϢ ⲚⲀϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲀⲨⲚⲈϪ ⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲈϪⲚ ⲦⲀϨⲂⲤⲰ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲘⲈⲚ ⲀⲨⲢⲚⲀⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲨⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲀⲦⲘ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϬⲒ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲰⲚⲈ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦϢⲈⲈⲢⲈ ⲚⲔⲖⲰⲠⲀ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲈϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲞⲨϢⲎⲢⲈ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲈⲒⲦⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ. ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲒⲦⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲈⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϪⲰⲔ. ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϮⲞⲂⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨϨⲚⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚϨⲘϪ. ⲞⲨⲤⲠⲞⲄⲄⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲘϪ ⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲨⲤⲤⲰⲠⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲞⲞⲨⲦⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲈϤⲦⲀⲠⲢⲞ. ⲗ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲠϨⲘϪ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲀⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢⲒⲔⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲀϤϮ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲈ ⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲚⲤⲰⲘⲀ ϬⲰ ϨⲒ ⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. ⲚⲈ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲤⲈⲠⲤ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲞⲨⲰϬⲠ ⲚⲚⲈⲨⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲚⲤⲈϤⲒⲦⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀⲨⲞⲨⲈϬⲠ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲘⲠϢⲞⲢⲠ ⲚⲘ ⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲀϤⲞⲨⲰ ⲈϤⲘⲞⲨ. ⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲈϬⲠ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲞⲨⲀ ⲚⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀϤⲔⲰⲚⲤ ⲘⲠⲈϤⲤⲠⲒⲢ ⲚⲞⲨⲖⲞⲄⲬⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲚⲘ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲀϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈϤϪⲈⲘⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲀ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲔⲀⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲰϢϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲞⲚⲤϤ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲤⲈⲠⲤ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲀⲢⲒⲘⲀⲐⲀⲒⲀ ⲈⲨⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϨⲎⲠ ⲆⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϤⲒ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲀⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϤⲒ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎ ⲘⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒ ϢⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲀϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲘⲒⲄⲘⲀ ⲚϢⲀⲖ ϨⲒ ⲀⲖⲖⲰⲒ ⲈⲨⲚⲀⲢ ϢⲈ ⲚⲖⲒⲦⲢⲀ. ⲙ̅ ⲀⲨϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲘⲞⲢϤ ⲚϨⲈⲚϨⲂⲰⲰⲤ ⲚⲘ ⲚϨⲎⲚⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲔⲞⲞⲤⲞⲨ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨϢⲚⲎ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲦⲀⲪⲞⲤ ⲚⲂⲢⲢⲈ ϨⲚ ⲦⲈϢⲚⲎ ⲈⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲞⲨⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲠⲀⲢⲀⲤⲔⲈⲨⲎ ⲆⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀⲨⲔⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲞⲨⲚ ⲚϨⲎⲦϤ.