ⲕ̅
ⲁ̅ ⲚⲦⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲎ ⲆⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲈϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲂⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲰⲚⲈ ⲈⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲢⲘⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲃ̅ ⲀⲤⲠⲰⲦ ⲆⲈ ⲀⲤⲈⲒ ϢⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲘ ⲠⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲨϤⲒ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲅ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲘ ⲠⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲇ̅ ⲚⲈⲨⲠⲎⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲠⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤϬⲈⲠⲎ ⲈⲠⲰⲦ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲉ̅ ⲀϤϬⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈϨⲂⲰⲰⲤ ⲈⲨⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲠϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲋ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈϨⲂⲰⲰⲤ ⲈⲨⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ ⲈⲚⲈϤⲘⲎⲢ ⲈⲦⲈϤⲀⲠⲈ ⲈϤⲔⲎ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲂⲰⲰⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤϬⲖⲘⲖⲰⲘ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲤⲀ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. ⲏ̅ ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲀϤⲈⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀϤⲂⲰⲔ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲑ̅ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲤⲞⲨⲚ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲞⲚ ⲈⲠⲈⲨⲎⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲀϨⲈⲢⲀⲦⲤ ⲠⲈ ⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ. ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲆⲈ. ⲀⲤϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲰⲰⲤ ⲈⲨⲞⲂϢ ⲈⲨϨⲘⲞⲞⲤ. ⲞⲨⲀ ϨⲀϪⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ϨⲀⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲚⲎ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀϨⲢⲞ ⲦⲈⲢⲒⲘⲈ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲨϤⲒ ⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤϪⲈ ⲚⲀⲒ. ⲀⲤⲔⲞⲦⲤ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲈⲤⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀϨⲢⲞ ⲦⲈⲢⲒⲘⲈ ⲈⲢⲈϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲒⲘ ⲦⲎ ⲆⲈ ⲚⲈⲤⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲠⲀ ⲦⲈϢⲚⲎ ⲠⲈ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲔϤⲒⲦϤ ⲀϪⲒⲤ ⲈⲢⲞⲈⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲔⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϤⲒⲦϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲒϨⲀⲘ ⲦⲎ ⲆⲈ ⲀⲤⲔⲞⲦⲤ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲞⲨⲚⲈⲒ ⲠⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢϪⲰϨ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲘⲠⲀϮⲂⲰⲔ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲢⲀⲒ ϢⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲂⲰⲔ ⲆⲈ ϢⲀ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲈϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ϢⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲘⲀⲢⲒϨⲀⲘ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲀⲤⲦⲀⲘⲈ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲢⲞⲨϨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲎ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈ ⲢⲢⲞ ϢⲞⲦⲘ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲤⲞⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲎⲦⲚ. ⲕ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲀϤⲦⲤⲀⲂⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈϤϬⲒϪ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲠⲒⲢ. ⲀⲨⲢⲀϢⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲎⲦⲚ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰⲰⲦ ⲞⲚ ϮϪⲞⲞⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲚⲒϤⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϪⲒ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲔⲀ ⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲈⲚⲀⲔⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲚⲞⲨⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲈϤ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲚⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲒⲦⲘⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈϢⲤⲚⲈⲒϤⲦ ϨⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲚⲈϪ ⲠⲀⲦⲎⲎⲂⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈϢⲤⲚⲈⲒϤⲦ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲚⲈϪ ⲦⲀϬⲒϪ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤⲤⲠⲒⲢ ⲚϮⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ϢⲘⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲨ ⲚϨⲞⲨⲚ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲐⲰⲘⲀⲤ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲢⲈ ⲢⲢⲞ ϢⲞⲦⲘ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ϮⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲎⲦⲚ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲈⲒⲦⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲐⲰⲘⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲨ ⲠⲈⲔⲦⲎⲎⲂⲈ ⲈⲠⲈⲈⲒⲘⲀ ⲚⲄⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀϬⲒϪ ⲀⲨⲰ ⲀⲨ ⲦⲈⲔϬⲒϪ ⲚⲄⲚⲞϪⲤ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲤⲠⲒⲢ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲦⲘϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲀϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲀⲔⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲗ̅ ⲀϤⲢ ϨⲈⲚⲔⲈⲘⲀⲒⲚ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲤⲈⲤⲎϨ ⲀⲚ ⲈⲠⲈⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲀⲨⲤⲈϨ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲘ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ.