ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϨⲒϪⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲦⲒⲂⲈⲢⲒⲀⲤ. ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲃ̅ ⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲘ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲐⲀⲚⲀⲎⲖ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲔⲀⲚⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲚⲘ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲌⲈⲂⲈⲆⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲔⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ⲅ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϬⲈⲠ ⲦⲂⲦ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲎⲨ ϨⲰⲰⲚ ⲚⲘⲘⲀⲔ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲀⲖⲈ ⲈⲠϪⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϬⲈⲠ ⲖⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒ ⲠⲈⲔⲢⲞ. ⲘⲠⲞⲨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲒϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲘⲎ ⲞⲨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲦⲂⲦ ⲚⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲂ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚϢⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠϪⲞⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲚϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲦⲎⲢⲈⲤ ⲘⲠⲚϬⲈⲠ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲆⲈ ⲦⲚⲚⲀⲚⲞϪϤ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲈϢ ϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲤⲞⲔϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲀϢⲎ ⲚⲦⲂⲦ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ. ⲤⲒⲘⲰⲚ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲀϤⲘⲞⲢϤ ⲘⲠⲈϤⲈⲠⲈⲚⲆⲨⲦⲎⲤ ⲚⲈϤⲔⲎ ⲄⲀⲢ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϤⲞϬϤ ⲈⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲏ̅ ⲚⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲒ ϨⲒⲠϪⲞⲈⲒ. ⲚⲈⲨⲞⲨⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲔⲢⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀϢⲎⲦ ⲘⲘⲀϨⲈ ⲈⲨⲤⲰⲔ ⲘⲠⲈϢⲚⲈ ⲚⲚⲦⲂⲦ. ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲘⲞⲞⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲔⲢⲞ. ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲨϢⲀϨ ⲈⲢⲈⲞⲨⲦⲂⲦ ϨⲒϪⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲒⲔ ⲈϤⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ. ⲓ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲚⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲦⲂⲦ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϬⲞⲠⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀϤⲀⲖⲈ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲤⲰⲔ ⲘⲠⲈϢⲚⲈ ⲈⲠⲈⲔⲢⲞ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲦⲂⲦ ⲈⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚϢⲈ ⲦⲀⲒⲞⲨ ϢⲞⲘⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲒⲀϢⲎ ⲚⲦⲂⲦ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈ ⲠⲈϢⲚⲈ ⲠⲰϨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲘⲎⲈⲒⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲰⲘ. ⲘⲠⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲦⲞⲖⲘⲀ ⲈϪⲚ ⲞⲨϤ ϪⲈ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠⲞⲒⲔ ⲀϤϮ ⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲦⲂⲦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲰⲘ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲚⲀⲒ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲘⲞⲔ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚⲚⲀϨⲒⲒⲂ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲞⲚ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲘⲈϨ ⲤⲈⲠ ⲤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚⲚⲀⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀϤⲖⲨⲠⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲘⲈϨ ϢⲘⲚⲦ ⲤⲰⲰⲠ ϪⲈ ⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲞⲔ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚⲚⲀⲈⲤⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲨⲞⲒϢ ⲈⲚⲈⲔⲞ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲚⲈ ϢⲀⲔⲘⲞⲢⲔ ⲠⲈ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲔⲞⲨⲀϢϤ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲢ ϨⲖⲖⲞ ⲔⲚⲀⲠⲢϢ ⲚⲈⲔϬⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲘⲞⲢⲔ ⲚϤϪⲒⲦⲔ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲚⲄⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲎⲘⲀⲚⲈ ϪⲈ ϨⲚ ⲀϢ ⲘⲘⲞⲨ ⲈϤⲚⲀϮ ⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲈⲒ. ⲕ̅ ⲀϤⲔⲦⲞϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲚⲞϪϤ ϨⲘ ⲠⲆⲈⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲘⲈⲤⲦ ϨⲎⲦ ⲚⲒⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲒϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈϤϬⲰ ϢⲀⲚϮⲈⲒ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲞⲔ ⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲚⲦⲞⲔ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲠⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ϬⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨϪⲈ ⲘⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ. ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲢⲈϤϬⲰ ϢⲀⲚϮⲈⲒ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲞⲔ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲈϨ ⲚⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲈⲀϤⲀⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲨϢⲀⲚⲤⲀϨⲞⲨ ⲞⲨⲀ ⲞⲨⲀ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀϢⲠ ⲚϪⲰⲰⲘⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲤⲀϨⲞⲨ.