ⲃ̅
ⲁ̅ ⲤⲞⲠⲤ ϬⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲞⲖⲤⲖ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲚⲦⲚⲀⲎⲦ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ. ⲃ̅ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲢⲀϢⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲈⲒⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲅ̅ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϮⲦⲰⲚ. ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦϢⲞⲨϢⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲂⲂⲒⲞ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲒⲤⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲇ̅ ⲈⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲦⲈϤⲚⲞϤⲢⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ. ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦⲚ. ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲋ̅ ⲠⲀⲒ ⲈϤϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲢⲪⲎ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲘⲠϤⲞⲠϤ ⲈⲨⲦⲰⲢⲠ ⲈϢⲀϢϤ ⲘⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲠⲰϨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲘⲞⲢⲪⲎ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲬⲎⲘⲀ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϨⲰⲤ ⲢⲰⲘⲈ. ⲏ̅ ⲀϤⲐⲂⲂⲒⲞϤ ⲈⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲦⲘⲎⲦ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ. ⲑ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲀⲤⲦϤ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲀϤⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲈⲦϨⲒϪⲚ ⲢⲀⲚ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲀⲦ ⲚⲒⲘ ⲔⲰⲖϪ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲀ ⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲦⲈ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲘ ⲈⲜⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲈⲒϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ. ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲦⲰⲦ ⲀⲢⲒϨⲰⲂ ⲈⲠⲈⲦⲚⲞⲨϪⲀⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ. ⲘⲚ ⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲢⲒϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀϪⲚ ⲔⲢⲘⲢⲘ ϨⲒ ⲘⲞⲔⲘⲈⲔ. ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲦⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲔⲈⲢⲀⲒⲞⲤ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲦⲄⲈⲚⲈⲀ ⲈⲦϬⲞⲞⲨϬ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϬⲞⲞⲘⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲈⲈⲦ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲈⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲠⲰⲦ ⲀⲚ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ. ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲀ ⲈⲒϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲀⲚ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢϪⲈ ⲤⲈⲞⲨⲰⲦⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲐⲨⲤⲒⲀ. ⲘⲚ ⲦⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ϮⲢⲀϢⲈ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲢⲀϢⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ϮⲘⲈⲈⲨⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲚⲚⲈⲨ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲀϨⲎⲦ ϨⲰ ⲘⲦⲞⲚ. ⲈⲀⲒⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲰ. ⲕ̅ ⲘⲚϮ ⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀϤⲒ ⲠⲈⲦⲚⲢⲞⲞⲨϢ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲢϪ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲨ ⲚⲈ. ⲚⲚⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈϤⲆⲞⲔⲒⲘⲎ. ϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲀϤⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ϮⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲘⲘⲞⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ϮⲚⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰⲰⲦ ⲞⲚ ϮⲚⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲒⲞⲠϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈϢϢⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲈⲠⲀⲪⲢⲞⲆⲒⲦⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲠⲀϢⲂⲢ ⲢϨⲰⲂ ⲀⲨⲰ ⲠⲀϢⲂⲢ ⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲚⲦⲀⲬⲢⲒⲀ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈⲠⲈⲒⲆⲎ ⲚⲈϤⲞⲨⲈϢ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲘⲞⲔϨ ⲈⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀϤϢⲰⲚⲈ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲀϤϢⲰⲚⲈ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀ ⲚⲀϤ ⲚⲀϤ ⲆⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲰ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲖⲨⲠⲎ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲖⲨⲠⲎ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ϬⲈ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲀϢⲈ ⲞⲚ. ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲦⲀϢⲰⲠⲈ ⲀϪⲚ ⲖⲨⲠⲎ. ⲕ̅ⲑ̅ ϢⲞⲠϤ ϬⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲚ ⲢⲀϢⲈ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲈⲨⲦⲀⲒⲎⲨ. ⲗ̅ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲈⲀϤⲚⲈϪ ⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲂⲞⲖ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ ⲘⲚ ⲦⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲒⲀ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϢⲀⲢⲞⲒ.