ⲅ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲢⲀϢⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲢⲀⲤⲈϨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲎⲦⲚ. ⲚⲞⲨϨⲒⲤⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲞⲨⲰⲢϪ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲈ. ⲃ̅ ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲚⲈⲨϨⲞⲞⲢ. ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲚⲒⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲈⲐⲞⲞⲨ. ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲠϢⲰⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲚⲚⲈⲦϢⲘϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲚⲔⲰ ⲚϨⲦⲎⲚ ⲀⲚ ⲈⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ⲔⲀⲒⲠⲈⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲨⲚⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲔⲀϨⲦⲎⲒ ⲈⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ϤⲔⲰ ⲚϨⲦⲎϤ ⲈⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲉ̅ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲤⲂⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲈϨϢⲘⲞⲨⲚ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲄⲈⲚⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲈⲒⲚ ⲚϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲘⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲋ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲔⲰϨ ⲈⲒⲠⲎⲦ ⲚⲤⲀ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲦⲚⲞⲂⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲚⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲒ ⲚϨⲎⲨ. ⲀⲒⲞⲠⲞⲨ ⲈⲞⲤⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲰⲠ ϬⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϪⲈ ϨⲈⲚⲞⲤⲈ ⲚⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲒϮⲞⲤⲈ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ϮⲰⲠ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ϨⲈⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈϮϨⲎⲨ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈϨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲘⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲀⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲓ̅ ⲚⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲀⲨⲰ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲚ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲚⲚⲈϤϨⲒⲤⲈ ⲈⲒϪⲒ ⲘⲠϨⲢⲂ ⲘⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈⲈⲒ ⲈⲠⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲞⲨⲰ ⲀⲚ ⲈⲒϪⲒ. ⲎⲀⲒⲞⲨⲰ ⲈⲈⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ϮⲠⲎⲦ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲦⲀϨⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲞⲒ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲒⲦⲀϨⲞ. ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲈⲒⲢⲠⲰⲂϢ ⲘⲈⲚ ⲚⲚⲀⲠⲀϨⲞⲨ. ⲈⲒⲠⲰⲢϢ ⲆⲈ ⲈⲚⲀⲐⲎ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲒⲠⲎⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲘⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲘⲠⲦⲰϨⲘ ⲚⲦⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲀⲢⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲈⲤⲘⲞⲦ. ⲠⲀⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϬⲞⲖⲠϤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲀϨⲞϤ ⲀϨⲈ ⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲚⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϬⲰϢⲦ ⲈⲚⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲤⲘⲞⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲒⲢⲒⲘⲈ. ⲚϪⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲨϨⲀⲎ ⲠⲈ ⲠⲦⲀⲔⲞ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲈⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲨⲈⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲨϢⲒⲠⲈ ⲚⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲀϨ. ⲕ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲠⲞⲖⲒⲦⲈⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀϢⲒⲂⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈⲚⲐⲂⲂⲒⲞ ⲈⲠⲈⲒⲚⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈϤϬⲘϬⲞⲘ ⲈϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ.