ⲇ̅
ⲁ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϮⲞⲨⲀϢⲞⲨ ⲠⲀⲢⲀϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲔⲖⲞⲘ ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ. ⲃ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲈⲨϨⲞⲆⲒⲀ. ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲤⲨⲚⲦⲨⲬⲎ. ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲅ̅ ⲀⲒⲞ ϮⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ⲤⲨⲌⲨⲄⲈ ⲠϨⲀⲔ ϮⲦⲞⲞⲦⲔ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲘϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲠⲔⲈⲔⲖⲎⲘⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲨⲢⲀⲚ ϨⲘ ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ. ⲇ̅ ⲢⲀϢⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮϪⲰ ⲞⲚ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲢⲀϢⲈ. ⲉ̅ ⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦϨⲀⲔ ⲘⲀⲢⲈⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ. ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲋ̅ ⲘⲠⲢϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲖⲀⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲠⲤ. ⲚⲈⲦⲚⲀⲒⲦⲎⲘⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲘⲘⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲤⲈⲘⲚⲞⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲤⲘⲞⲨ ⲚⲒⲘ ⲀⲢⲈⲦⲎ ⲚⲒⲘ ⲦⲀⲒⲞ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲒ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲑ̅ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦⲞⲨ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲦⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲀⲒ ⲀⲢⲒⲤⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲓ̅ ⲀⲒⲢⲀϢⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲢⲞⲦ ⲈⲢⲠⲀⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲐⲈ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲘⲠⲈⲦⲚϬⲘ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲆⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲈⲒⲘⲈ ϨⲚ ⲚⲈϮⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲦⲢⲀⲢⲰϢⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲐⲂⲂⲒⲞ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϮϪⲞⲚⲦ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲤⲈⲒ ⲈϨⲔⲞ ⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈϢⲰⲰⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϬⲘϬⲞⲘ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲦϮϬⲞⲘ ⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲤ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲦⲀⲐⲖⲒⲮⲒⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲎⲤⲒⲞⲤ. ϪⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ ⲚⲦⲈⲢⲒⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚϮ ϨⲒϪⲒ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲞⲨⲀⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲞⲚ ϨⲚ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲀⲬⲢⲒⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲈⲒ ϪⲈ ⲈⲒϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠϮ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲦⲞϢ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲦⲚϢⲀϪⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲘⲈϨ ⲆⲈ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ϮⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲒϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀⲒϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲈⲠⲀⲪⲢⲞⲆⲒⲦⲞⲤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲤⲞⲨ ⲞⲨⲤϮ ⲚⲞⲨϤⲈ ⲞⲨⲐⲨⲤⲒⲀ ⲈⲤϢⲎⲠ ⲈⲤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲬⲢⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲈⲒ ⲘⲠⲢⲢⲞ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀ