ⲃ̅
ⲁ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲦⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲒⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲠⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲃ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲔϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲦⲈⲔϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲘⲚ ϢϬⲞⲘ ⲈϤⲒ ϨⲀⲚⲈⲐⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲔⲠⲒⲢⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲔϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϨⲈⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈ ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲀⲔϤⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲔϨⲒⲤⲈ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲔⲰ ⲚⲤⲰⲔ ⲚⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲉ̅ ⲀⲢⲒ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϬⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲔϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲚⲄⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲚⲄⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϮⲚⲎⲨ ⲚⲀⲔ ⲦⲀⲔⲒⲘ ⲈⲦⲈⲔⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲘⲀ ⲔⲦⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ⲠⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲔⲘⲞⲤⲦⲈ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲚⲒⲔⲞⲖⲀⲒⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ϨⲰ ⲈϮⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲨⲤⲒⲀ. ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠϢⲎⲚ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲠⲀⲢⲀⲆⲈⲒⲤⲞⲤ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲏ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲤⲘⲨⲢⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲀⲎ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲰⲚϨ ⲑ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲔⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲘⲚⲦϨⲎⲔⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ⲞⲨⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲦⲈ. ⲓ̅ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲔⲚⲀϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲚⲀⲚⲈϪ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲠⲈϢⲦⲈⲔⲞ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲘⲘⲎⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲔⲖⲞⲘ ⲘⲠⲰⲚϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ⲚⲚⲈⲨϪⲒⲦϤ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲘⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲢⲄⲀⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲤⲎϤⲈ ⲈⲦⲦⲎⲘ ⲈⲠϨⲞ ⲤⲚⲀⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲔⲞⲨⲎⲎϨ ⲦⲰⲚ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲔⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲀⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲔⲀⲢⲚⲀ ⲚⲦⲀ ⲠⲒⲤϮⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲔⲀϨⲈⲢⲀⲦⲔ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲨⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲠⲀⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀϨⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲞⲨⲎⲎϨ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ ⲘⲂⲀⲖⲀϨⲀⲘ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲦⲤⲀⲂⲈ ⲂⲀⲖⲀⲔ ⲈⲚⲈϪ ⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠ ⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈⲦⲢⲈⲨⲞⲨⲈⲘ ϢⲰⲰⲦ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲔϨⲈ ϨⲰⲔ ⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲔⲞⲖⲀⲒⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ϬⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϮⲚⲎⲨ ⲚⲀⲔ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲦⲀⲘⲒϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲔ ϨⲚ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲚⲦⲀⲦⲀⲠⲢⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀⲚⲚⲀ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲮⲎⲪⲞⲤ ⲈⲤⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲤⲎϨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲒⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲐⲒⲀⲦⲈⲒⲢⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲔⲰϨⲦ ⲈⲢⲈⲚⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲂⲀⲢⲰⲦ ⲓ̅ⲑ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲔⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲈⲔϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲚϨⲀⲈⲨ ⲚⲀⲀⲀⲨ ⲈⲚⲈⲔϢⲞⲢⲠ. ⲕ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲔⲰ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲌⲀⲂⲈⲖ ⲦⲀⲒ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲈⲤϮⲤⲂⲰ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚⲚⲀϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲦⲢⲈⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲞⲨⲈⲘϢⲰⲰⲦ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲒϮ ⲆⲈ ⲚⲀⲤ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲤⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲀⲚⲞⲨϪ ⲘⲘⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨϢⲰⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲞ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲤⲦⲘⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤϨⲂⲎⲨⲈ ⲕ̅ⲅ̅ ϮⲚⲀⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲚⲚⲈⲤⲔⲈϢⲎⲢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦϨⲞⲦϨⲈⲦ ⲚⲚⲈⲚϬⲖⲞⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲈⲦϨⲚ ⲐⲈⲒⲀⲦⲈⲒⲢⲀ ⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲦⲈⲒⲤⲂⲰ ⲘⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲐⲎⲠ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲚⲀⲦⲀⲖⲈⲔⲈϨⲢⲎϢⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲠⲈⲦⲚ ⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ϢⲀⲚϮⲈⲒ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ⲚⲈϤϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀϨⲂⲎⲨⲈ ϢⲀⲂⲞⲖ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϪⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲈϤⲘⲞⲞⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲢⲰⲂ ⲘⲠⲈⲚⲒⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲞⲨⲞϢϤⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲈϢⲀⲨⲞⲨⲰϬⲠ ⲚⲚⲈⲤⲔⲈⲨⲎ ⲘⲠⲔⲈⲢⲀⲘⲈⲨⲤ ⲚⲤⲈⲞⲨⲞϢϤⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲒϪⲒⲦⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲤⲞ ⲚϨⲦⲞⲞⲨⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.