ⲅ̅
ⲁ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲤⲀⲢⲆⲒⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲠⲤⲀϢϤ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲤⲒⲞⲨ. ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲚϨ ⲈⲔⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲃ̅ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲔⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚⲄⲦⲀϪⲢⲈⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈⲨⲚⲀⲘⲞⲨ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲒϨⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ϬⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲔϪⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲔⲤⲰⲦⲘ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚⲄϨⲀⲢⲈϨ ⲚⲄⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲦⲘⲢⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲎⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲚⲀϢⲈⲒⲘⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲚⲎⲨ ⲚⲀϢ ⲚⲚⲀⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲔ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲦⲔ ⲞⲨϬⲞⲠ ⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲤⲀⲢⲆⲒⲤ ⲘⲠⲞⲨⲦⲰⲖⲘ ⲚⲚⲈⲨϨⲞⲒⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲂⲤⲰ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ. ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ϤⲚⲀϮ ϨⲒⲰⲰϤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲂⲤⲰ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲚⲀϤⲈⲦⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲍ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲪⲒⲖⲀⲆⲈⲖⲪⲒⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲘⲈ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲠϢⲞϢⲦ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲈϤϢⲀⲚⲞⲨⲰⲚ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϢϢⲰⲦⲘ ⲈϤϢⲀⲚϢⲰⲦⲘ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀϢⲞⲨⲰⲚ ⲏ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲒϮ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϢⲰⲦⲘ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲔϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲔϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲔⲀⲢⲚⲀ ⲘⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲑ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲒϮ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨϪⲒϬⲞⲖ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲀⲦⲢⲈⲨⲈⲒ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲔⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲘⲈⲢⲒⲦⲔ. ⲓ̅ ϪⲈ ⲀⲔϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲀϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲠⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮⲚⲎⲨ ⲦⲀⲬⲎ ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ϮⲚⲀⲀϤ ⲚⲞⲨⲤⲦⲨⲖⲞⲤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈϤⲦⲘⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϬⲈ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲤϨⲀⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲢⲀⲚ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲚⲂⲢⲢⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲖⲀⲞⲆⲞⲔⲒⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϨⲀⲘⲎⲚ ⲠⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲘⲈ ⲠⲈ ϨⲞⲨⲈⲒⲦⲈ ⲘⲠⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲄⲞⲢϢ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲄϨⲎⲘ ⲀⲚ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲈⲚⲈⲔⲞⲢϢ ⲠⲈ ⲎⲈⲔϨⲎⲘ ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲚⲤⲖϨⲞ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲄⲞⲢϢ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲄϨⲎⲘ ⲀⲚ ϮⲚⲀⲔⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲀⲦⲀⲠⲢⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲢ ⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲨⲰ ⲚϮⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲚⲄⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲦⲀⲖⲨⲠⲞⲢⲞⲤ ⲚⲈⲂⲒⲎⲚ ⲀⲨⲰ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲂⲖⲖⲈ ⲈⲔⲔⲎ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲓ̅ⲏ̅ ϮϪⲒ ϢⲞϪⲚⲈ ⲚⲀⲔ ⲈϢⲈⲠ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲞⲞⲦ ⲈϤⲠⲞⲤⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲔⲈⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϨⲞⲒⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲂϢ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲦⲀⲀⲨ ϨⲒⲰⲔ ⲚⲈϤⲦⲘⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϢⲒⲠⲈ ⲘⲠⲈⲔⲔⲰ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲠⲀϨⲢⲈ ⲈϮ ⲈⲚⲈⲔⲂⲀⲖ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϢⲀⲒϪⲠⲒⲞⲞⲨ ⲦⲀϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲨ ⲔⲰϨ ϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ. ⲕ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲀϨⲈⲢⲀⲦ ϨⲒⲢⲘ ⲠⲢⲞ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲦⲰϨⲘ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲀⲤⲘⲎ ⲚⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠⲢⲞ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞϤ ⲦⲀⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ϮⲚⲀϮ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲦⲞⲨⲰⲒ ϨⲒ ⲠⲀⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲐⲈ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲒϪⲢⲞ ⲀⲒϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲦⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ϨⲒ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲀⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲀ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.