ⲉ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨϪⲰⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲦⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤⲤⲎϨ ϨⲒⲐⲎ ⲀⲨⲰ ϨⲒⲠⲀϨⲞⲨ ⲈϤⲦⲞⲂⲈ ⲚⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϬⲘϬⲞⲘ ⲈϤⲔⲎⲢⲨⲤⲤⲈ ⲚⲦⲞⲨ ⲚⲤⲞⲠ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲘⲠϢⲀ ⲚⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲀ ⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲎⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲇ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲒⲢⲒⲘⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲈϤⲘⲠϢⲀ ⲚⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲎⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢⲒⲘⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀϤϪⲢⲞ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲖⲎ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲈⲦⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ. ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨϨⲒⲈⲒⲂ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲀⲨⲔⲞⲚⲤϤ ⲈⲞⲨⲚⲦϤⲤⲀϢϤ ⲚⲦⲀⲠ ⲀⲨⲰ ⲤⲀϢϤ ⲚⲂⲀⲖ ⲈⲦⲈⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲠⲤⲀϢϤ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲨϪⲞⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒⲦϤ ⲏ̅ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲘⲚ ⲠϪⲞⲨⲦ ⲀϤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲈⲞⲨⲚ ⲔⲒⲐⲀⲢⲀ ⲚⲦⲘ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲪⲒⲀⲖⲎ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲚϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ ⲈⲦⲈⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲂ ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲰ ⲚⲞⲨϪⲰ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲘⲠϢⲀ ⲚϪⲒ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈϤⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲔⲞⲚⲤⲔ ⲀⲨⲰ ⲀⲔϢⲞⲠⲚⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲀⲤⲠⲈ ϨⲒⲖⲀⲞⲤ ϨⲒϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲓ̅ ⲀⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲢⲢⲢⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲰⲦⲈ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲨⲎⲠⲈ ⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲈⲚⲦⲂⲀ ⲚⲦⲂⲀ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲞ ⲚϢⲞ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ϤⲘⲠϢⲀ ⲚϬⲒ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲚⲦⲀⲨⲔⲞⲚⲤϤ ⲈⲦⲢⲈϤϪⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦϬⲞⲘ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲤⲰⲚⲦ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ϨⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲤⲘⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲀⲨⲰ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ϢⲀⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ.