ⲋ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈϨⲒ ⲈⲒⲂ ⲚⲞⲨⲈⲒⲈ ⲚⲚⲈⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲞⲨⲀ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲚϨⲢⲞⲨⲘⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲃ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨϨⲦⲞ ⲈϤⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲠⲒⲦⲈ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲎⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲢⲀⲈⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲢⲞ. ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲢϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲘⲈϨⲤⲚⲦⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲞⲨϨⲦⲞ ⲈϤⲦⲢⲈϢⲢⲰϢ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲎⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤϤⲒ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϪⲘⲠⲔⲀϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϨⲰⲦⲂ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲎϤⲈ. ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲘⲈϨϢⲞⲘⲦⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨϨⲦⲞ ⲚⲔⲀⲘⲎ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲎⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲞⲨⲚⲞⲨⲘⲀϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲋ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ϪⲈ ⲞⲨϬⲀⲠⲒϪⲈ ⲚⲤⲞⲨⲞ ϨⲀ ⲞⲨⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲀⲨⲰ ϢⲞⲘⲦⲈ ⲚϬⲀⲠⲒϪⲈ ⲚⲈⲒⲰⲦ ϨⲀ ⲞⲨⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲠⲚⲈϨ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲚ ⲠⲎⲢⲠ ⲘⲠⲢⲦⲀⲔⲞⲞⲨ. ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲘⲈϨϤⲦⲞⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲘⲈϨ ϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨϨⲦⲞ ⲈϤⲞⲨⲈⲦⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲀⲘⲚⲦⲈ ⲞⲨⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϪⲘ ⲠⲞⲨ ⲚϤⲦⲞⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲘⲚ ⲠϨⲈⲂⲰⲰⲚ ⲘⲚ ⲠⲘⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲑ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲘⲈϨ ϮⲈⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲚⲀⲨ ϨⲀ ⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲚⲈⲮⲨⲬⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀⲨϨⲞⲦⲂⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲨⲤ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϢⲀⲚⲦⲈⲞⲨ ϢⲰⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲘⲈ ⲈⲚⲄⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲄϪⲒ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲔⲂⲀ ⲘⲠⲈⲚⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲨ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϢⲀⲚⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲨⲔⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲈⲨϢⲂⲎⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲨϨⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲦⲘⲈϨⲤⲞⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲦⲞ ϢⲰⲠⲈ ⲠⲢⲎ ⲀϤϬⲘⲞⲘ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϬⲞⲞⲨⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲞϨ ⲀϤⲢⲤⲚⲞϤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲠⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ ⲈⲤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲤϬⲰⲰⲂⲈ ⲈⲢⲈⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲦⲎⲨ ⲔⲒⲘ ⲈⲢⲞⲤ ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲠⲈ ⲀⲤϬⲰⲖ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϪⲰⲰⲘⲈ ⲈϤϬⲎⲖ ⲦⲞⲞⲨ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲚⲎⲤⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲔⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲚⲚⲞϬ ⲘⲚ ⲚⲬⲒⲖⲒⲀⲢⲬⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲚ ⲚϪⲰⲰⲢⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲢⲘϨⲈ ⲀⲨϨⲞⲠⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲠⲨⲖⲀⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲤⲒⲂⲦ ⲚⲈⲚⲦⲞⲨⲈⲒⲎ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲈⲚⲦⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲤⲒⲂⲦ ϪⲈ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲞⲠⲚ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲞⲢⲄⲎ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲞⲢⲄⲎ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ.