ⲍ̅
ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲚⲀⲨ ⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲔⲞⲞϨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲦⲎⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲎⲨ ⲚⲒϤⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲎⲈϪⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲎⲈϪⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϢⲎⲚ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲘⲀ ⲚϢⲀ ⲘⲠⲢⲎ ⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲀϤϪⲒ ϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲀⲔⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲅ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲀⲔⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲚϢⲎⲚ ϢⲀⲚⲦⲚⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲈⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲦⲈϨⲚⲈ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲎⲠⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲦⲂⲀ ⲘⲚ ϤⲦⲞⲞⲨ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲉ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲨⲦⲞⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚϨⲢⲞⲨⲂⲎⲚ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲄⲀⲆ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲋ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲀⲤⲎⲢ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲈⲪⲐⲀⲖⲈⲒⲘ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲘⲘⲀⲚⲀⲤⲤⲎ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲍ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲤⲨⲘⲈⲰⲚ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲖⲈⲨⲈⲒ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲈⲤⲀⲬⲀⲢ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲌⲀⲂⲞⲨⲖⲞⲚ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲒⲚ ⲘⲚ ⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲞ ⲈⲨⲦⲞⲞⲂⲈ. ⲑ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲈϢϬ ⲘϬⲞⲘ ⲈⲞⲠϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲪⲨⲖⲎ ϨⲒⲀⲤⲠⲈ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲈⲨϬⲞⲞⲖⲈ ⲚϨⲈⲚⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲈⲢⲈϨⲈⲚⲂⲀ ϨⲚ ⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲓ̅ ⲈⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲔⲰⲦⲈ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲨϨⲞ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ⲠⲈⲤⲘⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨⲬⲀⲢⲒⲤⲦⲈⲒⲀ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲚ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϬⲞⲞⲖⲈ ⲚⲚⲈⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈϪⲀⲒ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲚⲞϬ ⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲀⲨⲈⲒⲰ ⲚⲚⲈⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲀⲨⲦⲂⲂⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲤⲈⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ϨⲘ ⲠⲈϤⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ϤⲚⲀⲢϨⲀⲒⲂⲈⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲚⲤⲈⲚⲀϨⲔⲞ ⲀⲚ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀⲈⲒⲂⲈ ⲀⲚ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲎ ⲘⲚ ⲔⲀⲨⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲀϨⲈ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲈⲦⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈϤⲘⲞⲞⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲒⲘⲞⲈⲒⲦ ϨⲎⲦⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲘⲠⲨⲄⲎ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲰⲚϨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϤⲰⲦⲈ ⲚⲢⲘⲈⲒⲎ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ.