ⲏ̅
ⲁ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲦⲘⲈϨⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲀⲞⲨϬⲒⲤ ⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨϢⲞⲨⲢⲎ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚϨⲈⲚϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲦⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒⲤⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲚⲈⲚϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲒϪ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϪⲒ ⲚⲦϢⲞⲨⲢⲎ ⲀϤⲘⲀϨⲤ ⲚⲔⲰϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲞϪϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚϨⲢⲞⲨⲘⲠⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲘⲎ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲈⲂⲢⲎϬⲈ ⲘⲚⲞⲨⲔⲘⲦⲞ. ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲤⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ. ⲍ̅ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀⲖⲘⲠⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲈⲨⲦⲎϨ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀϤⲢⲰⲔϨ. ⲏ̅ ⲀϤⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲈⲢⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀϤⲢⲤⲚⲞϤ ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲚⲤⲰⲚⲦ ⲚⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲮⲨⲬⲎ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲚⲈϪⲎⲨ ⲀϤⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲈϤϪⲈⲢⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲖⲀⲘⲠⲀⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲞⲨⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲚⲈⲒⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲠⲨⲄⲎ ⲚⲘⲘⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲤⲒⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲀⲮⲒⲚⲐⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲤⲒϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲒϢⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲘⲈϨϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲠⲢⲎ ⲀϤϢⲰⲰϬⲈ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲠⲞⲞϨ ⲘⲚ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲚⲤⲒⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲢⲔⲀⲔⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲞⲨⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈϤⲦⲘⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲞⲚ ⲚⲦϨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲀⲒⲦⲞⲤ ⲈϤϨⲎⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲚϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ.